Akademik
İngilizce Okutman
Bu içerik şu anda yayınlanmamaktadır.

İngilizce Okutman / REF: OKUTMAN

TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu için, 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesince  “Okutman” alınacaktır.

TED Üniversitesi 2014-2015 akademik yılı için “Okutman”lık kadrosuna başvuracak adayların aşağıda sıralanan niteliklere sahip olmaları beklenmektedir:

  • İlgili alanlardan birinden en az lisans mezunu olmak: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği)
  • Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıllık tecrübeye sahip olmak
  • Bir yükseköğretim kurumunda her seviyede derse girmiş olmak  
  • ALES sınavından en az 70, KPDS / ÜDS / YDS sınavından en az 90 almış olmak

      Adaylar ayrıca okulumuz tarafından hazırlanıp verilecek olan “Okutman Giriş Sınavı”na (sözlü mülakat sınavı) gireceklerdir.

 Her adayın, “REF : Okutman” referans kodunu niyet mektubunda belirterek ekli belgeleri tarafımıza ulaştırması gerekmektedir.

•  İlgili Alanlarda Lisans Diploması: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği
•  Fotoğraflı Özgeçmiş
•  Niyet Mektubu
•  En az 2 Referans Mektubu
•  Diploma Fotokopisi ve Ders Dökümü (Transkript - Lisans eğitimi için)
•  Yükseköğretim Kurumunda Deneyimi Belgeleyen Hizmet Belgesi
•  TC Kimlik Fotokopisi                                                                                                                                       
•  ALES Sözel Puan Çıktısı 
•  İngilizce düzeyi için KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge

Sadece elden veya posta ile iletilen başvurular kabul edilecek olup;  yukarıda belirtilen belgelerin, biri orijinal diğeri ise kopya olmak üzere İKİŞER adet hazırlanarak bir zarf içerisinde en geç 22.08.2014 saat 17:00’ye kadar TED Üniversitesi, İngilizce Dil Okulu Sekreterliği’ ne, adresine elden veya postayla  ulaştırılması gerekmektedir. Eksik belgesi olan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:
TED Üniversitesi, İngilizce Dil Okulu Sekreterliği, Ziya Gökalp Cad. No.48, 06420, Kolej / ANKARA
Telefon: 0312 585 00 00 // 0312 585 01 26 e-posta: jobsels@tedu.edu.tr

Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

-  İlan Başlangıç Tarihi:  08.08.2014
-  Son Başvuru Tarihi:  22.08.2014
-  Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması:  26.08.2014
-  Giriş Sınavı Tarihi (Sözlü Mülakat):  27.08.2014
-  Son Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması:  29.08.2014

 

Haberler Duyurular Haber ve Duyurular RSS Etkinlikler Etkinlikler RSS News Announcements News and Announcements RSS Events Events RSS