Akademik
İngilizce Okutman

İngilizce Okutman / REF: OKUTMAN

İngilizce Dil Okulu "Okutman" Alımı

TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu için, 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesince  “Okutman” alınacaktır.

TED Üniversitesi 2014-2015 akademik yılı için “Okutman” lık kadrosuna başvuracak adayların aşağıda sıralanan niteliklere sahip olmaları beklenmektedir:

1- İngiliz Dili ve Edebiyatı
    Amerikan Dili ve Edebiyatı
    Amerikan Dili ve Kültürü
    İngiliz Dil Bilimi
    İngilizce Öğretmenliği  alanında en az lisans mezunu olması
2- Bir yükseköğretim kurumunda en az bir yıllık tecrübe
3- Bir yükseköğretim kurumunda her seviyede derse girmiş olmak  
4- ALES sınavından en az 70, KPDS / ÜDS / YDS sınavından en az 90 almış olmak. (Adaylar ayrıca
okulumuz tarafından hazırlanıp verilecek olan Okutman Giriş Sınavı’na (sözlü mülakat sınavına)
gireceklerdir.

Her adayın, REF : Okutman referans kodu ile,

- Fotoğraflı Özgeçmiş
- Niyet Mektubu
- En az 2 Referans Mektubu
- Diploma Fotokopisi ve Ders Dökümü (Transcript)
- Yükseköğretim Kurumu’nda deneyimi belgeleyen Hizmet Belgesi
- TC Kimlik Fotokopisi
- ALES Sözel Puan Belgesi
- İngilizce düzeyi için KPDS / ÜDS / YDS / TOEFL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir  
sınavdan en az Eşdeğer Puanı Gösterir Belgenin

Sadece elden veya posta ile iletilen başvurular kabul edilecek olup;  yukarıda belirtilen belgelerin biri orijinal diğeri ise kopya olmak üzere İKİŞER adet hazırlanarak bir zarf içerisinde en geç 11.06.2014 saat 17:00’ye kadar  TED Üniversitesi, İngilizce Dil Okulu Sekreterliği’ ne, adresine elden veya postayla  ulaştırılması gerekmektedir. Eksik belgesi olan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi: TED Üniversitesi, İngilizce Dil Okulu Sekreterliği, Ziya Gökalp Cad. No.48, 06420, Kolej / ANKARA
Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

-  İlan Başlangıç Tarihi:  28.05.2014
-  Son Başvuru Tarihi:  11.06.2014
-  Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması:  13.06.2014
-  Giriş Sınavı Tarihi (Sözlü Mülakat):  17.06.2014
-  Son Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması:  24.06.2014

Haberler Duyurular Haber ve Duyurular RSS Etkinlikler Etkinlikler RSS News Announcements News and Announcements RSS Events Events RSS