Ahmet Ertuğrul

Doç. Dr. Ahmet Ertuğrul, Afyon Sandıklı’da doğdu. Lisans Eğitimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ABD’de Vanderbilt Üniversitesi’nde, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde 1981 yılında tamamladı. Ahmet Ertuğrul: - Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu başkanlığı, - T. Halk Bankası genel müdürü ve yönetim kurulu başkanlığı, - T. Eximbank genel müdürlüğü, - Çeşitli Özel bankalarda yönetim kurulu başkan ve üyelikleri, - Uzun süre Türk Havayolları yönetim kurulu üyeliği, görevlerinde bulundu. Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi’nde Makroekonomi, Para Teorisi ve İktisadi Düşünceler Tarihi dersleri verdi. Kamu Açıkları, Para Stoku ve Enflasyon, Para Teorisi, Türk Bankacılığında Etkinlik (Prof. Dr. Osman Zaim’le birlikte) adlarında üç kitabı ve çeşitli konularda yayınları bulunmaktadır.