Ders İçerikleri

ARCH 101
Tasarım Temelleri
(2+8+0) 6 Kredi / 9 AKTS
Temel tasarım kavram ve prensiplerinin tanıtımı. Soyutlama ve kavramsallaştırma. Tasarım fikirlerinin sunulmasında algısal ve el becerilerinin geliştirilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 102
Mimari Tasarıma Giriş
(2+8+0) 6 Kredi / 9 AKTS
Mekansal ilişkilerin tasarımı ve yapılandırılması. Mimari mekanın ölçek, biçim, yapı ve deneyim ile olan ilişkisi.
Önkoşul: ARCH 101
Eşkoşul: YOK
ARCH 111
Mimari İletişim Teknikleri I
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Farklı ortamlarda görsel ve grafik ifade teknikleri. Ortografik çizim, serbest-el çizim, mimari fotoğrafçılık, dijital ortamlarda iletişim.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 112
Mimari İletişim Teknikleri II
(1+2+0) 2 Kredi / 4 AKTS
Farklı ortamlarda görsel ve sunum teknikleri. Tasarım fikirlerinin, mimari elemanların ve biçimsel özeliklerin ifadesi ve iletişimi. Perspektif çizim, maket yapım teknikleri, dijital ortamlarda iletişim.
Önkoşul: ARCH 111
Eşkoşul: YOK
ARCH 121
Mimarlığa Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sanat ve mimarlık. Mimarlık ve tarih ilişkileri. Farklı mekansal tasarımların tarihsel ve sosyal bağlamları, biçim ve kullanımları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 131
Intro. to Information and Visual Tech.
(2+0+2) 3 Kredi / 5 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 201
Mimari Tasarım I
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
Mimari tasarımın biçimsel, yapısal, bağlamsal ve deneyimsel bileşenlerine giriş. Deneysel tasarım stratejilerinin kullanılması.
Önkoşul: ARCH 102
Eşkoşul: YOK
ARCH 202
Mimari Tasarım II
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
Mimari tasarımın işlevsel, bağlamsal, biçimsel ve yapısal değerlerine vurgu. Belirlenmiş fiziksel çevrede küçük ölçekli bir yapının tasarımı.
Önkoşul: ARCH 201
Eşkoşul: YOK
ARCH 221
Mimarlık Tarihi I
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Modern çağa kadar tarihsel süreçte mimari düşünce ve pratiğin gelişimi ile ilgili temel bilgiler. Öne çıkan mimari eserlerin küresel örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 222
Mimarlık Tarihi II
(2+0+0) 2 Kredi / 5 AKTS
Modern çağda mimari düşünce ve pratiğin gelişimi ile ilgili temel bilgiler. Aydınlanma, sanayi devrimi ve 20. yüzyıl boyunca tarihsel süreç.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 241
Yapısal Sistemler ve Mimarlık
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Temel yapısal sistem bilgisi, yapısal sistemlerin davranışlarının temel ilkeleri, yapısal sistemler ve mimarlığın ilişkisi,basit yapısal sistemlerin analizi. Kuvvet özellikleri, iç ve dış kuvvetler, yükler,moment, denge, mesnet özellikleri ve reaksiyonları, kesme kuvveti ve eksenel yük, bükme momenti.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 301
Mimari Tasarım III
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
Çok boyutlu mimari tasarım problemleri ve kentsel bağlamda mekansal çözümler. Malzeme, tektonik ve yapının program örgütlenmesi ve kentsel bağlam ile ilişkisinin vurgusu. Evrensel tasarım prensipleri.
Önkoşul: ARCH 202
Eşkoşul: YOK
ARCH 302
Mimari Tasarım IV
(2+8+0) 6 Kredi / 11 AKTS
Kültürel, ekolojik ve sosyal sürdürülebiliriliğe bütüncül yaklaşım. Mimari program geliştirilmesi ve ileri düzey yapısal ve teknolojik sistemlerin tasarım süreci ile bütünleştirilmesi.
Önkoşul: ARCH 301
Eşkoşul: YOK
ARCH 312
Mimari Fotoğraflama Teknikleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mimarlık ve fotoğraf. Fotoğraflama teknikleri. Fotoğraf sanatının temel yaklaşımları, biçim, renk ve ışık analizi. Fotoğrafik kompozisyon.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 322
Çağdaş Mimarlık Söylemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 326
Modern Türkiye Mimarlığı
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
20. yüzyıl Türkiye Mimarlığı’nda toplumsal ve politik bağlamdaki önemli akımlar. Erken ve geç Cumhuriyet dönemi Türkiye Mimarlığında uygulama ve kuramdaki önemli gelişmeler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 345
Yapısal Sistemler Üzerine Çalışmalar
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Tarihsel süreçte yapısal sistemler ile mimari çözümler arasındaki ilişki. Çağdaş mimarlık uygulamalarında yapısal sistem çözümleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 351
Peyzaj Tasarımı
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Peyzaj tasarımının temel ilkelerini ve elemanları, araç ve teknikleri, görselleştirme ve temsil yöntemleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 366
Çağdaş Yapı Malzemeleri ve Mimari Yapılar
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Çağdaş yapı malzemeleri. Bu malzemelerin uygulama alanları ve uygulama yöntemleri. Çağdaş yapı malzemelerinin kullanımının mimari yapıların tasarımına ve yapımına etkileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 372
Mimarlıkta Yapı Teknolojileri
(3+0+0) 3 Kredi / 4 AKTS
Yapı teknolojileri. Yapılarda kullanılan malzemeler. Sürdürülebilirlik. Çevresel faktörler ve yapısal sistemlerin performansları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 381
Kentsel Tasarım
(2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Planlama kuramları ve yaklaşımları. Güncel kentsel uygulamalarda öne çıkan kavramlar ve örnekleri. Stüdyo ortamında kentsel ölçekli bir tasarım probleminin çalışılması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 382
Planlama Tarihi ve Kentsel Tasarım
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kent yapıları ve kuramları. Planlama ve kentsel tasarımın tarihsel süreçteki gelişimi. Farklı ölçeklere özelleşmiş çözüm ve uygulamalar ve analiz yöntemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 383
Mekansal Ütopyalar ve Kentsel Tasarım
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Bu dersin konusu hiperaktif beyinlerin ürünleri olan, ve mekanlar ve toplumları mutlak mutluluk ve mükemmel sosyal düzene kavuşturmak için yapılmış mekansal ütopyalardır. Ders bu ütopyalar üzerinden kentleri, mekanları ve mimarlığı anlamaya çalışacaktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 399
Yaz Stajı I_ Şantiye Stajı
(0+0+0) 0 Kredi / 2 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 401
Mimari Tasarım V
(2+8+0) 6 Kredi / 12 AKTS
Çok boyutlu mimari tasarım ve planlama problemi. Program, bağlam, yapısal sistem ve teknolojilerin bütüncül analizi. Temsil ortamlarının ileri düzey kullanımı.
Önkoşul: ARCH 302
Eşkoşul: YOK
ARCH 402
Mimari Tasarım VI
(2+8+0) 6 Kredi / 12 AKTS
Çok boyutlu mimari tasarım ve planlama problemi. Program, bağlam, yapısal sistem ve teknolojilerin tasarım yöntemleri ve mimarlık kuramları ile bütüncül analizi. Temsil ortamlarının ileri düzey kullanımı.
Önkoşul: ARCH 401
Eşkoşul: YOK
ARCH 420
Mimarlık Üzerine Okumak ve Yazmak
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mimarlık eleştirisine giriş. Mimarlık ve mimari ürünün tanımı ve bağlamı. Bağlam olarak şehir, sokak, komşu yapılar, kentsel ortam. Farklı mimarlık eleştirisi yaklaşımları. Örnek okumalar ve yazma uygulamaları; Yerel (Ankara)/ulusal/uluslararası örnekler üzerine temrinler.
Önkoşul: ARCH 202 VE ARCH 221-O VE ARCH 222 VE ARCH 221
Eşkoşul: YOK
ARCH 421
Mimarlık Tarihi ve Kuramları
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mimarlık tarihi ve teorisine giriş. Mimarlıkta temel kavram ve yaklaşımların oluşmasında ve yorumlanmasında önemli rol oynayan düşünürlere ait metinler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 423
Sürdürülebilir Mimarlık Teorileri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sürdürülebilirlik kavramı. Sürdürülebilir mimarlığın temel prensipleri ve yapım teknikleri. Sürdürülebilirlik kavramın güncel mimarlık uygulamalarında ele alınış yöntemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 424
Modernizm Araştırması
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
18. yüzyıldan itibaren modernizmin toplumsal ve kentsel gelişmelerle olan ilişkisi. Modern teorilerin sanat ve mimarlık üzerine etkisi. Modernist teoriler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 425
FORM Ve Ortamları
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Fotoğraf, yağlıboya resim, mimarlık, kentsel çevrenin ortaya çıkışı, heykel, film, müzik ve benzeri her farklı sanatsal yaratı alanı, kendine özgü bir zamansal-mekansal temsil biçimine sahiptir: Bu, o sanat dalının kendi biçim dilini oluşturur. Çeşitli sanat ortamlarından tarihsel ya da güncel-çağdaş çeşitli örnekler yoluyla, sözkonusu yaratı alanlarındaki forma (biçime) ilişkin karşılaştırmalı analizler yapılacak; bu yolla mimarlık başta olmak üzere öteki sanat alanlarındaki öğrencilerin farklı sanat alanlarındaki yaratı potansiyeli ve tasarım olanakları konusunda bilgilenmesi sağlanacaktır. Öğretim üyesinin sunacağı dersler dışında tartışmalara, okuma ve araştırmaya etkin katılım beklenmektedir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 427
Barınma ve Kültür
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Bu ders öğrencileri güncel ve tarihsel formlarıyla mimarlık kültürü ile tanıştırmayı amaçlar. Mimarlık kuramı ve tarihi okumaları, felsefe ve edebiyat okuma ve incelemeleri yoluyla, insantekinin yaşama biçimleri ve barınma türlerini üretirken geliştirdiği değerleri konu edinir. Sınıf içi tartışma yanısıra, yakın şehir, kırsal bölge ve yerleşimlere kısa geziler, dönem içi çalışmalarının bir bölümünü oluşturur. Derste öğrencilerin, fotğraf, çizim, tasarım, belgesel video benzeri ortamlarla etkin ve yaratıcı katılımı beklenir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 431
Hesaplamalı Tasarımın Teorisi ve Uygulamaları
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Hesaplamalı tasarımın teorik ve tarihsel araştırması. Bu araştırmanın mimarlık pratiğinde ve eğitiminde tanımladığı yeni açılımlar. CAD-CAM teknolojilerinin, hesaplamalı tasarım araç ve stratejilerinin kullanımı ile tasarlanacak ve üretilecek bir dizi proje.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 432
Yanıt Verirlilik ve Mimarlıkta Yanıt Verir Ortamlar
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Yanıt veririlik kavramı. Bu kavramın mimarlık pratiğinde ele alınış yöntemleri. İnsan ve makina arayüzünde tanımlanan değişimler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 451
Tarihi Alan ve Binaların Restorasyonu ve Koruması
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Türkiye’de tarihi alanlar ve binalarla ilgili mimarlık pratiğinde uyulması gereken genel kural ve uygulamalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 462
Meslek ve Uygulama
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
Proje ve yapım süreçleri. Mimarlık uygulamalarında teknik, teorik ve etik konular. Proje ve yapı yönetimi, ve farklı taraflar arasında işbirliği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 464
Yapı ve Yönetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 3 AKTS
Proje geliştirme ve inşa süreçleri. Stüdyo deneyimleriyle gerçek uygulama pratiklerini ilişkilendirmek. Tasarım ve mühendislik kavramlarını, yönetim, iletişim ve mesleki beceriler ile bağdaştırmak.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 472
Görsel Kültür
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Görsel kültürün gelişimi üzerine eleştirel okumalar; görsel temsiller, haritalama ve bilgi grafikleri tekniklerinin tarihsel arkaplanları. Görsel kültüre ait kavramlar, yaklaşımlar, uygulamalar ve fikirlerin analizleri; ve bunların toplumsal, kültürel, politik yansımaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 481
Mimari Öncülleri Okumak
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Seçilmiş örnek yapıların biçimsel analizi. Mimari biçimin eleştirel okuması. Seçilmiş yapıların biçimsel ve mekânsal prensiplerinin araştırılması. Biçimsel elemanların ve bu elamanlar arasındaki ilişkilerin keşfedilmesi ve biçimi dönüştüren eylemlerin keşfedilmesi.
Önkoşul: ARCH 102
Eşkoşul: YOK
ARCH 499
Yaz Stajı II-Mimari Ofis
(0+0+0) 0 Kredi / 2 AKTS
Mimari bir büroda proje tasarım, geliştirme ve temsil süreçlerine aktif olarak katılma. Stajın süresi en az 30 kişi günüdür.
Önkoşul: ARCH 399
Eşkoşul: YOK