Ataman İçer

1989 yılında Antakya’da doğdu. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimi almaya başladı. 2012 yılında lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra 2014 yılında aynı üniversitede İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans eğitim almaya başladı. Tübitak kapsamındaki “Türkiye’de Sosyal Yardımlar ve İstihdam İlişkisi” başlıklı projede asistanlık yaparken Ted Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen İktisadi Büyüme Teorisi ve Sahra-Altı Afrika’da Ekonomik Büyüme üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.