Aynur Demirdirek

1979’da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’nden mezun oldu.  Devlet okullarında edebiyat, TED Ankara Koleji’nde Türkçe öğretmenliği yaptı. TED Ankara Koleji’nde yeni bir yaklaşımla Türkçe ders kitabı hazırlayan komisyonda yer aldı. Hazırlanan kitaplar Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Eğitimini Geliştirme ödülünü kazandı. Emekli olduğu 2005 yılından bu yana ODTÜ Türk Dili Bölümü’nde yarı zamanlı olarak Türk Dili okutmanlığı yapmaktadır. Mesleki çalışmalarının yanı sıra kadın tarihi konusuyla ilgilidir ve bu alanda bir araştırma kitabı ve makaleleri vardır.