Öğretim Programı

Program

Yarıyıl 1
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CMPE 101
Bilgi Teknolojilerine Giriş
2
0
2
3
5
ENG 101
Akademik İngilizce Becerileri
2
2
0
3
5
HIST 101
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
2
0
0
2
2
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
PHYS 105
Fizik I
3
0
2
4
6
MATH 101
Bir Değişkenli Analiz
3
2
0
4
7
Yarıyıl 2
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CMPE 112
Programlamanın Temelleri I
2
0
3
3
6
ENG 102
Akademik Yazma
2
2
0
3
5
MATH 102
Çok Değişkenli Analiz
3
2
0
4
7
HIST 102
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
2
0
0
2
2
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
Yarıyıl 3
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
MATH 203
Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler
3
0
0
3
5
CE 211
Mühendislik Mekaniği I
3
0
0
3
5
CE 221
Malzeme Bilimi
3
0
2
4
6
ECON 110
Ekonominin İlkeleri
3
0
0
3
5
MATH 230
Olasılık Teorisine Giriş
3
0
0
3
6
MATH 210
Mühendislikte Sayısal Yöntemler
1
0
3
2
4
Yarıyıl 4
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CE 212
Mühendislik Mekaniği II
3
0
0
3
5
CE 214
Malzeme Mekaniğine Giriş
3
0
2
4
6
CE 232
Akışkanlar Mekaniği
3
0
0
3
5
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
ED
Secondary Field
3
0
0
3
5
CE 200
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
0
0
4
2
4
Yarıyıl 5
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CE 311
Yapısal Analiz
3
0
0
3
6
CE 331
Hidromekanik
3
0
2
4
6
CE 341
Zemin Mekaniği
3
0
2
4
6
CE 399
Yaz Stajı I
1
0
0
1
2
ED
Secondary Field
3
0
0
3
5
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5
Yarıyıl 6
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CE 312
Çelik Tasarımın Temelleri
3
0
0
3
6
CE 314
Betonarmenin Temelleri
3
0
0
3
6
CE 332
Su Kaynakları Mühendisliği
3
0
0
3
6
CE 342
Temel Mühendisliği I
3
0
0
3
6
ED
Secondary Field
3
0
0
3
5
Yarıyıl 7
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CE 451
Yapım Mühendisliği ve Yönetimi
3
0
0
3
5
CE 499
Yaz Stajı II
1
0
0
1
2
TUR 101
Türkçe I
2
0
0
2
2
CE
Bölüm Seçmeli Dersleri I
3
0
0
3
6
ED
Secondary Field
3
0
0
3
5
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5
Yarıyıl 8
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CE 410
Tasarım
2
2
0
3
10
TUR 102
Türkçe II
2
0
0
2
2
TEDU 400
Öğrenci Gelişimi Semineri
0
0
0
0
1
CE
Bölüm Seçmeli Dersleri II
3
0
0
3
6
CE
Bölüm Seçmeli Dersleri III
3
0
0
3
6
ED
Secondary Field
3
0
0
3
5

T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuar, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi