Ders İçerikleri

CMPE 101
Bilgi Teknolojilerine Giriş
(2+0+2) 3 Kredi / 5 AKTS
Bilişim teknolojisi kavramları. Bilgisayar ve çevre birimleri. Yaygın kullanılan yazılımlar. Bilgi depolama ve yeniden kazanım. Bilgi giriş ve çıkışı. Bilgisayar ağları ve ağ kurma. Internet. Windows işletim sistemi. Linux işletim sistemi. HTML. Bilgisayar grafiği ve çoklu-ortam. Bilgisayar güvenliği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 112
Programlamanın Temelleri I
(2+0+3) 3 Kredi / 6 AKTS
Değişkenler. Atama. Dahili veri tipleri. Koşullar. Döngüler. Diziler. Girdi ve çıktı yönetimi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 201
Matematiğin Ayrık Yapıları
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Mantık. Kuramlar ve ispatlar. Kümeler kuramı. Bağıntılar. Fonksiyonlar. Matematiksel tümevarım. Temel sayma kuralları. Permütasyon ve kombinasyon. Binom katsayıları. Güvercinyuvası ilkesi. Ayrık olasılık. Çizgeler ve ağaçlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 211
Programlamanın Temelleri II
(2+0+2) 3 Kredi / 6 AKTS
Sınıflar. Nesneler. İşleç yükleme. Paketleme. Bağlı listeler. Sıralar. İstifler. Arama ve sıralama algoritmaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 221
Veri Yapıları ve Algoritmalar I
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Algoritma geliştirme ve analiz. Basit veri yapıları. Ağaçlar. Kümeler üzerinde temel işlemler
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 222
Veri Yapıları ve Algoritmalar II
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İleri küme gösterim yöntemleri. Yönlü çizgeler. Yönsüz çizgeler. Sıralama. Algoritma analizi teknikleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 232
İlişkisel Veritabanları
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Veritabanı sistemleri kavram ve mimarileri. İlişkisel veri modeli ve SQL. MYSQL ve PHP kullanarak web tabanlı veritabanı programlama. Veritabanı normalizasyonu. İndeksleme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 310
Hızlı Uygulama Geliştirme
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Aktif ve hızlı yazılım geliştirme kavramları. İş tanımlarındaki hızlı değişimlerin desteklenmesi. Çabuk, etkin ve doğru yazılımların oluşturulması. Gereksinim belirleme, çözüm onaylatma ve hatta yeni bir operasyonel sistemin oluşturulması amacıyla kullanılabilen hızlı yazılım geliştirme yöntemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 311
Nesne Tabanlı Dillerin Prensipleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sınıf kavramı. Kalıtım. Devingen bağlama. Yöntem. Türler ve nesneler. Tasarım örüntüleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 312
Web Geliştirme
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İnternet ve Geniş Dünya Ağı. .NET uygulama geliştirme platformuna giriş. Java diline giriş. Java ve C# dilinde nesneye yönelik kavramlar. ASP.NET ve web formlarına giriş. İleri düzey web formları. XML ve web servisleri. .NET için güvenlik. CLR. Tasarım için öneriler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 313
Yazılım Mühendisliği
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Yazılım projesi yönetimi: ölçütler, süre tahmini, planlama. Gereksinim analizi teknikleri. Yazılım tasarım teknikleri. Yazılım geliştirme. Yazılım kalitesini sağlama. Yazılım testleri. Yazılım bakımı. CASE teknolojisi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 315
Bilgisayar Oyun Tasarımı
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Oyun fikri. Oyun konsepti. Oyun dünyası. Oyunun oynanışı. Hareket- mücadele dengeleme. Çekirdek mekanikleri. Oyun dengesi. Oyun türleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 316
Oyun Programlama
(2+0+2) 3 Kredi / 5 AKTS
Unity3D motoru. Arayüz. Önyapılar. Kıymetler. Kıymet yükleme. Programcık yazımı. Çarpışmalar. Işıklandırma. Materyaller. Tonlandırıcılar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 317
Mobil Uygulama Geliştirme
(2+0+2) 3 Kredi / 5 AKTS
Mobil geliştirme çerçeveleri. Tasarımda dikkat edilecekler. Blackberry İS. Blackberry geliştirme araçları. Java ME. Android İS. Android geliştirme araçları. Blackberry ve Android için arayüz ve olay yönetimi. Ağ bağlantıları. GPS. İvmeölçer. Depolama. SQLite.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 318
Yazılım Tasarım Örüntüleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Tasarım örüntüsü tanımı. Tasarım örüntüleri kullanma gereksinimi. Tasarım örüntüleri sınıflandırması (Yaratıcı, yapısal, davranışsal tasarım örüntüleri gibi). Örüntülerin yeniden kullanımı. Tasarım örüntüleri ve örnek uygulamalar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 320
Sayısal Hesaplama
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kayan noktalı aritmetik. Hata analizi. Denklemlerin köklerini yakınsama. Sayısal diferansiyel algoritmalar. doğrusal ve doğrusal olmayan denklemlerin çözümü. Diferansiyel denklemlerin çözümü.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 321
Yapay Zeka
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Tarihçe. Yapay zeka için programlama dilleri. Lisp diline giriş. Bilgisayarla problem çözme. Arama stratejileri, oyun oynama. Bilgi ve çıkarsama. Bilgi gösterimi. Birinci derece mantık, çıkarım. Öğrenme, tümevarım, istatistiksel öğrenme. Robotik sistemler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 322
Hesaplama Kuramı
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Belirli sonlu otomata. Belirsiz sonlu otomata. Düzenli ifadeler. Bağlamdan bağımsız gramerler. Yığın yapılı otomata. Turing makinesi. Karar verilebilirlik ve karar verilemezlik. P ve NP sınıfları. Temel problem örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 323
Sistem Simülasyonu ve Modelleme
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Model türleri. Simülasyon türleri. Karmaşıklık türleri. Simülasyon girdi modellemesi. Giriş verilerini toplama. Girdi modelleme stratejileri. Rastgele veri üretimi. Ters dönüşüm yöntemi. Kabul-red yöntemi. Birleştirme yöntemi. Yer değiştirme ve ölçek değiştirme yöntemi. Belirli dağılımlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 324
Bilgi Mühendisliği
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Yapay zeka kavramları. Bilgi tabanlı sistemler. Bilgi elde etme yöntemleri. Bilgi gösterimi teknikleri. İleri doğru, geriye doğru ve karışık zincirlemenin kural tabanlı sistemlerde kullanımı. Çatışmaların çözümü. Bilinmeyenin ele alınması. Kural ve karar ağaçları oluşturma. Örnekler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 325
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Güvenlik objektifleri belirtimi. Güvenlik politikalari. Tehditler, riskler ve etkileri. Veri güvenliği ve kriptolojinin temelleri. Şifreleme teknikleri. Şifreleme standartları. Simetrik şifreleme yaparak gizlilik. Açık anahtarlı kriptoloji. Mesaj onaylama ve anahtar fonksiyonları. Sayısal imzalar ve onaylama protokolleri. Sistem güvenliği: sızmaları farketme, kötü niyetli yazılımlar, çevre koruma ve ateş duvarları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 330
Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
FBilişim sistemlerinin temelleri. Bilişim sistemlerinde kaynak yönetimi. Kurumsal sorunların analizi ve bilişim sistemlerin bir kurumdaki yeri. Veri tabanı ve arayüz tasarımı prensiplerinin bilişim sistemleri gerçekleştirimi sırasında uygulanışı. Bilişim sistemi olanaklarının merkezileştirilmesi ve dağıtık hale getirilmesi. Kurumsal karar verme sorunlarının çözümü. Kara destek ve sorun çözümü araçlarının kullanımı. İş dünyası için bilişim sistemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 350
Gömülü Sistemler
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Tek parçalı sistem kartından oluşan bilgisayarların temel bileşenleri. Mikroişleyiciler ve mikrodenetleyiciler. Mikroişleyici tabanlı sistemler. Makine kodu, simgesel programlama ve üst düzey diller. Bilgisayar mimarisi ve simgesel programlama. Donanım-yazılım tasarımı. Devreler ve yazmaçlar. Sayısal elektronik kavramları. Bellekler, giriş- çıkış (I/O) kapıları. Temel I/O protokolleri. Kesilmeler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 360
Bilgisayar Grafiği
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İleri düzey bilgisayar grafiği teknikleri uygulamaları. Gölgeleme. Bozma, Işın takibi. Işık yansıması. Doku eşleme. Fraktal gösterimler. Sayısal animasyon oluşturmak için hareket kavramları. Kullanıcı arayüzleri ve pencere yöneticileri için grafik.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 361
Bilgisayar Organizasyonu
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kavramsal olarak bilgisayar. Performans ölçütleri. Komutlar. Bilgisayar aritmetiği. Koşut işlemler. Çevre birimleri. Çok işleyicili sistemler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 362
Görüntü İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Görüntü modeli örnekleme. Piksel ve resim geometrisi ilişkisi. İki boyutlu Fourier dönüşümü. Görüntü iyileştirme. Düzlemsel görüntü ve frekans boyutu. Görüntü restorasyonu. Görüntü bölümleme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 363
Çoklu Ortam
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Ortam, çoklu ortamlar ve önemleri. Çoklu ortam uygulamaları. Metin, animasyon, ses, görüntü ve video ortam türleri. Veri sıkıştırmanın önemi. Ortam yürütme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 380
Sistem Programlama
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İleri düzey sistem programlama konuları. Çok görevlilik. Görev senkronizasyonu. Görevler arası iletişim. İşletim sistemlerinin mekanizmaları ve etkileşim. Görev yönetimi. Görev senkronizasyonu mekanizmaları. Görev iletişim mekanizmaları. Dosya sistemi etkileşimleri. Sistem fonksiyonları. Güncel açık standartlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 382
İşletim Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Tarihçe. Donanım. Adres alanı. Dosyalar. Giriş/çıkış. Korumalı alanlar. Çekirdek. Sistem çağrıları. İşler ve görevler. Bellek yönetimi. Dosya sistemleri. Çok işleyicili sistemler. Güvenlik
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 399
Yaz Stajı I
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
En az 20 ardışık iş günü bir bilgisayar firmasında veya firmanın bilgi işlem departmanında yapılan yaz stajı. Staj süresince yapılan gözlemler ve geliştirilen yazılım ve donanım sistemlerinin sunumu
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 414
Bilgi Erişimi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Temel bilgi erişim modelleri; kelime haznesi, kelime listeleri, ters indeksler; skorlama; vektör uzayı modeli; olasılıksal bilgi erişimi; yazı ve vektör uzayı klasifikasyonu; Support Vector Machine'ler (SVM) ve makine öğrenmesi; kümeleme; arama motorları
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 451
Mikroişlemciler
(2+0+2) 3 Kredi / 6 AKTS
Mikroişleyici tasırımına giriş. ARM işleyicilerinin mimarisi. ARM simgesel programlama. ARM organizasyonu ve gerçekleştirimi. ARM işlemci çekirdekleri. Bellek hiyerarşisi. Gömülü ARM uygulamaları
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 465
Bilgisayarlı Görmeye Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Bilgisayarlı görünün temel kavramları. Temel seviye konular: görüntü oluşumu ve gösterimi, renk, kamera geometrisi ve kalibrasyon, filtreleme ve kenar çıkarımı. Orta seviye konular: ilgi noktalarının tespiti, bölütleme, doku analizi, stereo görüntü analizi. İleri seviye konular: nesne tanıma, sahne tanıma, nesne ve insan izleme, insan hareket analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 467
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İnsan bilgisayar etkileşiminin temelleri. İnsan performans modelleri. İnsan merkezli yazılım başarımı değerlendirme. İnsan merkezli yazılım geliştirme. Garfiksel kullanıcı arayüzü tasarlama. Çoklu ortam sistemlerine insan bilgisayar iletişimi açısından bakış. Ortak çalışma ve iletişim alanlarına insan bilgisayar etkileşimi açısından bakış.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 472
Bilgisayar Ağları
(2+0+2) 3 Kredi / 6 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 491
Bitirme Projesi I
(0+0+6) 3 Kredi / 7 AKTS
Proje önerisi. Literatür taraması. Gereksinim analizi. Tasarım.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 492
Bitirme Projesi II
(0+0+6) 3 Kredi / 8 AKTS
Test dosyası. Proje uygulaması. Kalite süreçleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 499
Yaz Stajı II
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
En az 20 ardışık iş günü bir bilgisayar firmasında veya bir firmanın bilgi işlem departmanında yapılan yaz stajı. Staj süresince yapılan gözlemler ve geliştirilen yazılım ve donanım sistemlerinin sunumu.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 512
Programlamanın Temelleri I
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Değişkenler. Değer atama komutları. Yerleşik veri yapıları. Şartlar. Döngüler. Dizinler. Girdi ve çıktı yönetimi. Fonksiyonlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 517
Mobil ve Yaygın Bilişim
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yaygın Bilişim'in Temelleri ve Uygulamaları. Akıllı Ev-Şehir-Endüstriyel Otomasyon- Sağlık Sistemleri. Bağlam-Bilinçli Bilişim. Yaygın Bilişim Uygulama Geliştirme Mimarileri (Servis-Temelli ve Olay-Temelli). Eş Zamanlı Olan ve Eş Zamanlı Olmayan Mesajlaşma Sistemleri. Algılayıcı Ağları. Yaygın Bilişim İletişim Teknolojileri. Anlamsal Ağ. Giyilebilir Teknolojiler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 521
Veri Yapıları ve Algoritmalar I
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Birleştir-Bul. Algoritma analizi. Yığınlar ve sıralar. Temel sıralama. Mergesort. Quicksort. Öncelikli sıra. Temel sembol tabloları. İkili arama ağaçları. Dengeli arama ağaçları. İAA'nın geometrik uygulamaları. Karma tabloları. Arama uygulamaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 522
Veri Yapıları ve Algoritmalar II
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yönsüz çizgeler. Yönlü çizgeler. Asgari tarayan ağaçlar. En kısa yollar. Azami akış ve asgari kesim. Radix sıralama. Denemeler. Altkatar araması. Düzenli ifadeler. Veri sıkıştırma. İndirgemeler. İnatçılık. Doğrusal programlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 541
Veri Madenciliği
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Veri madenciliğinin temel prensipleri. Veri saklama ve işleme teknolojileri. Ön-işleme. Bilgi reprezantasyonu. Özellik temelli analiz. İlgi Kuralları. Kümeleme, ayrıştırma ve regresyon. Tahmin edilebilirlik. Gerçek verinin madenciliği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 557
İş Süreçleri Modelleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İş süreci modelleme kavramı. Model gramerleri ve araçları. Petri Net ve İş akış çizgeleri. İş süreci modelleme gösterimistandardıve farklı yaklaşımlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 558
İş Süreçleri Otomasyonu
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İş süreci yönetimi. Servis odaklı yazılım mimarisi. İş zekası. İş süreci otomasyonu. İş akış örüntüleri. İş süreci yönetim teknolojileri. Örnekler ve vaka çalışmaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 559
Karmaşık Olay İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Olaylar ile ilgili bilgi akışının analizi ve işlenmesi. Farklı kaynaklardan gelen ve birbiriyle ilişkili olan olay örüntülerinin çıkarılması, gerekli aksiyonların alınması. Bağlam belirleme. İlişki tanımlama. Hızlı ve doğru karar verme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 560
Bilgisayar Grafiği
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bilgisayar grafiği teknikleri ve uygulamaları. Görüntüleme. Bozma, Işın takibi. Işık yansıması. Doku eşleme. Fraktal gösterimler. Animasyon. Kullanıcı arayüzleri ve pencere yöneticileri için grafik.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 562
Görüntü İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Görüntü modeli örnekleme. Piksel ve resim geometrisi ilişkisi. İki boyutlu Fourier dönüşümü. Görüntü iyileştirme. Düzlemsel görüntü ve frekans boyutu. Görüntü restorasyonu. Görüntü bölümleme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 564
Hesaplamalı Fotografi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Hesaplamalı fotografi yeni tip fotograflar yaratmak için bilgisayar grafiği ve bilgisayarlı görme konularını birlestiren ve digital fotografçılığın imkanlarını geliştirmek için görüntü yakalama ve görüntü işleme tekniklerinin ve algoritmaların anlatıldığı bir derstir. Başlıca konular: Kameralar ve görüntü oluşumu, renk algısı, görüntü işlemenin temelleri (filtreler, konvolüsyon, kenar algılama), görüntü sentezleme, görüntü düzenleme (görüntü eğme, görüntü değiştirme, görüntü harmanlama ve kompozisyon, görüntü tamamlama / inpainting, görüntü matlama), doku sentezi ve transfer, panoramalar, mozaikler, yüksek dinamik aralıklı görüntüleme ve ton eşleme, görüntü tabanlı ışıklandırma, fotoğraf kalite değerlendirmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 565
Bilgisayarlı Görme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bilgisayarlı görünün temel kavramları. İnsan görsel algısıyla ilişkisi. Görüntü ve video verilerinin analizi. Görüntü oluşumu ve gösterimi, bölütleme, doku analizi ve sentezi, kenar, köşe ve sınır çıkarımı, öznitelik bulma, kontur ve bölge analizi, kamera geometrisi ve kalibrasyon, stereo görüntü analizi, üç boyutlu yeniden oluşturma, nesne ve sahne tanıma, nesne ve insan izleme, insan hareketlerini tanıma ve çıkarsama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 566
Konuşma ve Dil İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Düzgün deyimler ve otomatlar, N-gram modeler. Kısmi konuşmaların etiketlenmesi. Konuşma sentezi. Konuşma tanıma. Hesaplamalı fonetik bilimi. Özellikler ve birleştirme, Hesaplamalı dilbilgisi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 567
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İnsan bilgisayar etkileşiminin temelleri. İnsan performans modelleri. İnsan merkezli yazılım başarımı değerlendirme. İnsan merkezli yazılım geliştirme. Grafiksel kullanıcı arayüzü tasarlama. Çoklu ortam sistemlerine insan bilgisayar iletişimi açısından bakış. Ortak çalışma ve iletişim alanlarına insan bilgisayar etkileşimi açısından bakış.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 568
Seçilmiş İnsan-Bilgisayar Etkileşim Konu
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Seçilmiş İnsan-Bilgisayar Etkileşim Konuları, alanındaki güncel gelişmelerin işlendiği bir derstir. Derste öğrenciler seçilmiş bilimsel makaleleri analiz eder, bu makalelerde elde edilen sonuçları yorumlar ve sınıftaki diğer öğrencilere bu bilgileri sunarlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 569
Fiziksel Tabanlı Modelleme ve Simülasyon
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Doğada gözlemlenebilen fenomenleri matematiksel denklemler ve geometrik tasvirler ile tanımlama. Hareketleri (dinamikleri), doğru fiziksel denklemler ve numerik çözümler vasıtasıyla modelleme. Kısmi-diferansiyel denklemler. Tanecik ve kitle-nokta sistemleri. Stabilite ve kısıtlamalar. Çarpışma-bulucu algoritmalar. Katı-cisim simülasyonları. Deforme olabilen cisimlerin simülasyonları. Kumaş ve akışkan simülasyonlarının temelleri. Denge-takas modelini irdeleme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ICT 590
Bitirme Projesi
(0+0+0) 0 Kredi / 15 AKTS
İnteraktif bilişim sistemleri alanında bir araştırma projesi oluşturma. Proje esaslarına uygun olarak teorik bilgiyi uygulamayla bütünleştirme. Yazılı ve sözlü sunum.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ICT 591
Teze Hazırlık Semineri
(0+0+0) 0 Kredi / 7.5 AKTS
Tez konusunu belirleme, problem tanımlama. Literatür taraması, veri toplama ve yöntem araştırma gibi teze hazırlık çalışmaları. Tez önerisini seminer şeklinde sunma. Program kapsamında düzenlenen seminerlere katılım.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ICT 592
Tez I
(0+0+0) 0 Kredi / 30 AKTS
Bir öğretim üyesinin danışmanlığında gerçekleştirilen yüksek lisans tezi. Tez çalışmasının yürütüldüğü dönemlerde bu derse kayıt yaptırılır. Tezin, jüri önünde sözlü ve yazılı olarak başarıyla savunulması gerekir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ICT 593
Tez II
(0+0+0) 0 Kredi / 30 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK