2016 Güz Yarıyılı Açılan Dersler

Öğrenci Sayısı
(>CC)
Başarılı Öğrenci Sayısı
(DD,DC)
Koşullu Başarılı Öğrenci Sayısı
(F,FX)
Başarısız Öğrenci Sayısı
(x/4.00)
Sınıf Ortalaması
Ders Kodu:
CMPE 101_01 - Introduction to Information Technologies, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
D026 / GB07 / Mo : 14:00 - 15:50 Fr : 15:00 - 16:50
= 29
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 101_02 - Introduction to Information Technologies, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
GB07 / D026 / Fr : 09:00 - 10:50 Mo : 14:00 - 15:50
= 27
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 101_03 - Introduction to Information Technologies, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
GB05 / D026 / Fr : 13:00 - 14:50 Mo : 16:00 - 17:50
= 28
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 101_04 - Introduction to Information Technologies, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
D026 / GB07 / Mo : 16:00 - 17:50 Fr : 11:00 - 12:50
= 28
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 101_05 - Introduction to Information Technologies, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
D028 / A316-L / Mo : 14:00 - 15:50 Fr : 13:00 - 14:50
= 27
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 101_06 - Introduction to Information Technologies, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
D028 / GB05 / Mo : 14:00 - 15:50 Fr : 09:00 - 10:50
= 26
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 101_07 - Introduction to Information Technologies, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
D030 / GB07 / Mo : 14:00 - 15:50 We : 11:00 - 12:50
= 29
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 101_08 - Introduction to Information Technologies, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A316-L / D030 / Th : 12:00 - 13:50 Mo : 14:00 - 15:50
= 25
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 101_09 - Introduction to Information Technologies, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A211-L / K084 / We : 13:00 - 14:50 Tu : 11:00 - 12:50
= 25
= 0= 0= 1= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 101_10 - Introduction to Information Technologies, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
K084 / GB07 / Tu : 11:00 - 12:50 We : 09:00 - 10:50
= 28
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 101_11 - Introduction to Information Technologies, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
K084 / GB07 / Tu : 11:00 - 12:50 Th : 14:00 - 15:50
= 27
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 112_01 - Fundamentals of Programming I, (2+3+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A211-L / DB14 / Fr : 09:00 - 11:50 Tu : 12:00 - 13:50
= 25
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 112_02 - Fundamentals of Programming I, (2+3+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
DB14 / A211-L / Mo : 11:00 - 12:50 Th : 09:00 - 11:50
= 25
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 201_01 - Discrete Structures of Mathematics, (3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
G003 / Th : 12:00 - 12:50 Fr : 13:00 - 14:50
= 25
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 211_01 - Fundamentals of Programming II, (2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
G003 / A316-L / Mo : 11:00 - 12:50 Fr : 09:00 - 10:50
= 29
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 221_01 - Data Structures and Algorithms I, (3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
D032 / Tu : 11:00 - 12:50 We : 15:00 - 15:50
= 29
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 232_01 - Relational Databases, (3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A422 / G108 / Tu : 10:00 - 10:50 We : 11:00 - 12:50
= 7
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 232_02 - Relational Databases, (3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A422 / G103 / Tu : 12:00 - 12:50 Fr : 11:00 - 12:50
= 26
= 0= 0= 1= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 313_01 - Software Engineering, (3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
K084 / Mo : 09:00 - 10:50 Tu : 10:00 - 10:50
= 17
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 317_01 - Mobile Application Development, (2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
D230 / A217-L / Th : 10:00 - 11:50 Fr : 11:00 - 12:50
= 19
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 325_01 - Information Security and Cryptography, (3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A229 / Th : 13:00 - 13:50 We : 13:00 - 14:50
= 10
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 360_01 - Computer Graphics, (3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
K183 / We : 10:00 - 11:50 Th : 12:00 - 12:50
= 11
= 0= 0= 1= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 399_01 - Summer Practice I, (1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
G006 / Fr : 14:00 - 14:50
= 19
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 451_01 - Microprocessors, (2+2+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A217-L / A326 / Tu : 14:00 - 15:50 Th : 10:00 - 11:50
= 3
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 491_01 - Senior Project I, (0+6+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A217-L / Fr : 14:00 - 19:50
= 5
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 499_01 - Summer Practice II, (1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
G108 / Fr : 14:00 - 14:50
= 5
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 541_01 - Data Mining, (3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A226 / Mo : 16:00 - 18:50
= 2
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 565_01 - Computer Vision, (3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A423 / Th : 16:00 - 18:50
= 1
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
CMPE 567_01 - Human-Computer Interaction, (3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A331 / Fr : 12:00 - 12:50 Th : 09:00 - 10:50
= 3
= 0= 0= 0= 0.0