Ders İçerikleri

ARCH 432
Yanıt Verirlilik ve Mimarlıkta Yanıt Verir Ortamlar
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Yanıt veririlik kavramı. Bu kavramın mimarlık pratiğinde ele alınış yöntemleri. İnsan ve makina arayüzünde tanımlanan değişimler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ARCH 532
Yanıt Verir Ortamlar
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yanıt verirlik. Etkileşimlilik.Yanıt Verir Ortamlar. Sayısal Tasarım ile tanımlanmış mekanlar. Yaygın Hesaplama. Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik. Etkileşim ve Cisimleşen Deneyim. Pylaşılan Cisimleşme. Giyilebilir Teknolojiler. Sensör Teknolojileri. İnsan-Makine Etkileşimi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 512
Programlamanın Temelleri I
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Değişkenler. Değer atama komutları. Yerleşik veri yapıları. Şartlar. Döngüler. Dizinler. Girdi ve çıktı yönetimi. Fonksiyonlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 517
Mobil ve Yaygın Bilişim
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yaygın Bilişim'in Temelleri ve Uygulamaları. Akıllı Ev-Şehir-Endüstriyel Otomasyon- Sağlık Sistemleri. Bağlam-Bilinçli Bilişim. Yaygın Bilişim Uygulama Geliştirme Mimarileri (Servis-Temelli ve Olay-Temelli). Eş Zamanlı Olan ve Eş Zamanlı Olmayan Mesajlaşma Sistemleri. Algılayıcı Ağları. Yaygın Bilişim İletişim Teknolojileri. Anlamsal Ağ. Giyilebilir Teknolojiler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 521
Veri Yapıları ve Algoritmalar I
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Birleştir-Bul. Algoritma analizi. Yığınlar ve sıralar. Temel sıralama. Mergesort. Quicksort. Öncelikli sıra. Temel sembol tabloları. İkili arama ağaçları. Dengeli arama ağaçları. İAA'nın geometrik uygulamaları. Karma tabloları. Arama uygulamaları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 522
Veri Yapıları ve Algoritmalar II
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Yönsüz çizgeler. Yönlü çizgeler. Asgari tarayan ağaçlar. En kısa yollar. Azami akış ve asgari kesim. Radix sıralama. Denemeler. Altkatar araması. Düzenli ifadeler. Veri sıkıştırma. İndirgemeler. İnatçılık. Doğrusal programlama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 541
Veri Madenciliği
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Veri madenciliğinin temel prensipleri. Veri saklama ve işleme teknolojileri. Ön-işleme. Bilgi reprezantasyonu. Özellik temelli analiz. İlgi Kuralları. Kümeleme, ayrıştırma ve regresyon. Tahmin edilebilirlik. Gerçek verinin madenciliği.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 560
Bilgisayar Grafiği
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bilgisayar grafiği teknikleri ve uygulamaları. Görüntüleme. Bozma, Işın takibi. Işık yansıması. Doku eşleme. Fraktal gösterimler. Animasyon. Kullanıcı arayüzleri ve pencere yöneticileri için grafik.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 562
Görüntü İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Görüntü modeli örnekleme. Piksel ve resim geometrisi ilişkisi. İki boyutlu Fourier dönüşümü. Görüntü iyileştirme. Düzlemsel görüntü ve frekans boyutu. Görüntü restorasyonu. Görüntü bölümleme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 565
Bilgisayarlı Görme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Bilgisayarlı görünün temel kavramları. İnsan görsel algısıyla ilişkisi. Görüntü ve video verilerinin analizi. Görüntü oluşumu ve gösterimi, bölütleme, doku analizi ve sentezi, kenar, köşe ve sınır çıkarımı, öznitelik bulma, kontur ve bölge analizi, kamera geometrisi ve kalibrasyon, stereo görüntü analizi, üç boyutlu yeniden oluşturma, nesne ve sahne tanıma, nesne ve insan izleme, insan hareketlerini tanıma ve çıkarsama.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 566
Konuşma ve Dil İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Düzgün deyimler ve otomatlar, N-gram modeler. Kısmi konuşmaların etiketlenmesi. Konuşma sentezi. Konuşma tanıma. Hesaplamalı fonetik bilimi. Özellikler ve birleştirme, Hesaplamalı dilbilgisi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 567
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
İnsan bilgisayar etkileşiminin temelleri. İnsan performans modelleri. İnsan merkezli yazılım başarımı değerlendirme. İnsan merkezli yazılım geliştirme. Grafiksel kullanıcı arayüzü tasarlama. Çoklu ortam sistemlerine insan bilgisayar iletişimi açısından bakış. Ortak çalışma ve iletişim alanlarına insan bilgisayar etkileşimi açısından bakış.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 568
Seçilmiş İnsan-Bilgisayar Etkileşim Konu
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Seçilmiş İnsan-Bilgisayar Etkileşim Konuları, alanındaki güncel gelişmelerin işlendiği bir derstir. Derste öğrenciler seçilmiş bilimsel makaleleri analiz eder, bu makalelerde elde edilen sonuçları yorumlar ve sınıftaki diğer öğrencilere bu bilgileri sunarlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
CMPE 569
Fiziksel Tabanlı Modelleme ve Simülasyon
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Doğada gözlemlenebilen fenomenleri matematiksel denklemler ve geometrik tasvirler ile tanımlama. Hareketleri (dinamikleri), doğru fiziksel denklemler ve numerik çözümler vasıtasıyla modelleme. Kısmi-diferansiyel denklemler. Tanecik ve kitle-nokta sistemleri. Stabilite ve kısıtlamalar. Çarpışma-bulucu algoritmalar. Katı-cisim simülasyonları. Deforme olabilen cisimlerin simülasyonları. Kumaş ve akışkan simülasyonlarının temelleri. Denge-takas modelini irdeleme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 521
İşaretler ve Sistemler
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Sürekli zaman ve ayrık zaman işaretleri ve sistemler. Doğrusal-zamanla değişmeyen sistemler: dürtü yanıtı, evrişim, sistemleri diferansiyel ve fark denklemleriyle tanımlama. Fourier serisi. Fourier dönüşümü. Ayrık- zaman Fourier dönüşümü. Frekans yanıtı. Örnekleme teorisi. Laplace dönüşümü. Z-dönüşümü. Transfer işlevi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 522
Sayısal İşaret İşleme
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Ayrık-zaman sinyalleri ve sistemleri. Ayrık-zaman Fourier dönüşümü. Z- dönüşümü. Örnekleme. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Ayrık-zaman sistemlerinin yapısı. Filtre dizayn teknikleri: sonsuz dürtü yanıtı ve sonlu dürtü yanıtı filtreleri. Hızlı Fourier dönüşüm yöntemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
EE 531
Makine Öğrenmesi
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Makine öğrenmesine istatistiksel bir giriş. Sınıflandırıcılar. Gözetimli öğrenme. Gözetimsiz öğrenme. Yarı-Gözetimli öğrenme. Pekiştirici öğrenme. Destekleyici öğrenme. Öğrenme algoritmalarının performanslarının değerlendirilmesi, karşılaştırılması, birlikte kullanılması. Regresyon. Yapay sinir ağları.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ICT 591
Teze Hazırlık Semineri
(1+4+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Tez konusunu belirleme, problem tanımlama. Literatür taraması, veri toplama ve yöntem araştırma gibi teze hazırlık çalışmaları. Tez önerisini seminer şeklinde sunma. Program kapsamında düzenlenen seminerlere katılım.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ICT 592
Yüksek Lisans Tezi
(1+4+0) 3 Kredi / 30 AKTS
Bir öğretim üyesinin danışmanlığında gerçekleştirilen yüksek lisans tezi. Tez çalışmasının yürütüldüğü dönemlerde bu derse kayıt yaptırılır. Tezin, jüri önünde sözlü ve yazılı olarak başarıyla savunulması gerekir.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 531
Modelleme ve simulasyon
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 532
Kontrol Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Transfer fonksiyonları ve blok şemaları.Fiziksel sistem modelleme temelleri. Kontrol sistemleri temelleri. Hassasiyet analizi. Temel kontrol eylemleri ve kontrolcüler. Zaman tepkileri. Kararlılık. Durağan karşılık ve hatalar. Zamana bağlı karşılık. Frekans karşılık.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 512
Araştırma Yöntemleri
(2+2+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Deneysel Araştırma Yöntemleri. Deney Tasarımı. İstatistiksel Analiz. Anket Tasarımı ve Değerlendirmesi. Nicel ve nitel analiz. İnsan bilgisayar etkileşimi alanında testler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 513
Görsel Algı
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Nasıl görürüz ve nasıl algılarız. Algı konusundaki temel hususlar. Bilişsel Bilimlerde algı araştırmaları. Görme sistemi. Renk Algısı. Derinlik ve Hareket algısı. Algıda Organizasyon ve Gruplama. Görsel Dikkat. Nesne ve Yüz Tanıma. Görsel Hafıza.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PSY 516
Deneysel Desen ve Analiz
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Araştırma deneyi deseni hazırlama ve sonuçları analiz etme. Deneysel araştırmalarda etik unsurlar. Deneysel ve Deneysel olmayan desenler. Deneysel desenlerde kullanılan bağımlı, bağımsız değişkenler, ve kontrol değişkenleri. Denekler arası, denek içi, tekrar ölçümlü ve karışık deney desenleri. Deney analizlerinde kullanılan temel istatistikler: Hipotez test etme, t-testi, tek yönlü ve çok yönlü varyans analizleri, tekrarlı ölçüm analizleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK