Duygu Sert

Duygu SERT, 1981 Edmonton/Kanada doğumludur. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi bölümü’ne girmiş, 2003’te lisans eğitimi tamamladıktan sonra aynı bölümde yüksek lisans çalışmalarına ve yine aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2006 yılında Sözlükbilimi’ne odaklanan yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayana kadar bölümün lisans öğrencilerine Ses Düzeni, Ses Bilimi, Çeviri gibi dersler vermiştir. 2007-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na Öğretim Görevlisi olarak önlisans öğrencilerine temel ve mesleki İngilizce dersleri vermiştir. 2009-2012 yılları arasında yine Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı Modern Diller Birimi’nde üniversitenin lisans öğrencilerine genel İngilizce ve akademik İngilizce dersleri vermiştir. 2012 yılı Güz döneminde yeniden Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda temel ve mesleki İngilizce dersleri vermek üzere görevlendirilmiştir. 2004-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nin yurtiçinde ve yurtdşında tanıtımını gerçekleştirmek maksadıyla gönüllü olarak Tanıtım Ofisi’nde görev almıştır. Şubat 2013 itibariyle TED Üniversitesi’ne katılmıştır.