2016 Güz Yarıyılı Açılan Dersler

Öğrenci Sayısı
(>CC)
Başarılı Öğrenci Sayısı
(DD,DC)
Koşullu Başarılı Öğrenci Sayısı
(F,FX)
Başarısız Öğrenci Sayısı
(x/4.00)
Sınıf Ortalaması
Ders Kodu:
BA 559_01 - Management and Leadership in Educational Institutions, (3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
A116 / Mo : 18:00 - 20:50
= 10
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
ECON 591_01 - Education Economics, (3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
D230 / Fr : 18:00 - 20:50
= 5
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
EDU 513_01 - Educational Supervision in Turkey and the World, (3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
D126 / Tu : 18:00 - 20:50
= 6
= 0= 0= 1= 0.0
Ders Kodu:
EDU 517_01 - School Establishment and Management, (3+0+0) 3 Kredi / 7,5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
D126 / We : 18:00 - 20:50
= 8
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
EDU 581_01 - Research Methods in Education, (3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
D126 / Th : 18:00 - 20:50
= 3
= 0= 0= 0= 0.0