Öğretim Programı

Yarıyıl 1
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
EDU 581
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
3
0
0
3
7.5
ECON 591
Eğitim Ekonomisi
3
0
0
3
7.5
BA 559
Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Liderlik
3
0
0
3
7.5
EKİ-DEPT
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
7.5
Yarıyıl 2
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
EDU 513
Dünyada ve Türkiye'de Eğitim Denetimi
3
0
0
3
7.5
BA 539
Finans ve Yatırım Yönetimi
3
0
0
3
7.5
EDU 514
Eğitimde Uluslararası Geniş Ölçekli Değ.
3
0
0
3
7.5
EKİ-DEPT
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
7.5
Yarıyıl 3
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
MEI 590
Bitirme projesi
1
4
0
3
15
EKİ-DEPT
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
7.5
EKİ-DEPT
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
7.5

T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuar, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi