Ela Ataç

Ela Ataç Bursa'da doğdu. Lise öğrenimini 2001 yılında Bursa Milli Piyango Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2005 senesinde Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü ikincilikle bitirdi. 2008 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesini, 2014 yılında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden doktora derecesini aldı. 2005-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde araştırma görevlisi ve dr. araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ela Ataç'ın akademik ilgi alanları arasında kentsel coğrafya, nüfus coğrafyası, kent sosyolojisi, kentsel ayrışma ve sosyal bilimlerde niceliksel ve niteliksel yöntemlerin kullanımı yer almaktadır. Ataç'ın Türkiye kentlerinde sosyo-ekonomik sınıfların mekansal dağılımı, kentsel ayrışma, Anadolu kentleri, kentsel çalışmalarda niceliksel ve mekansal yöntemler, yoksulluk ve eşitsizlik üzerine yurtiçi ve yurtdışı makale ve bildirileri yer almaktadır. Nisan 2016’dan itibaren TED Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev almaktadır.