Erol H. Çakmak

Erol H. Çakmak 1955 yılında Safranbolu’da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nden 1979 yılında lisans, 1981 yılında yüksek lisans derecelerini aldı. 1980-82 yılları arasında aynı bölümde asistan olarak görev yaptı. Doktora derecesini 1987 yılında Stanford Üniversitesinde tamamladı. 1987-1997 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1993 yılında doçent oldu. 1997 yılında ODTÜ İktisat Bölümüne geri döndü. 2002 yılında ODTÜ’de Profesör oldu ve 2002-2006 yılları arasında bölüm başkanlığı yaptı. Aralık 2011’e değin ODTÜ’deki görevini sürdürdü. Halen TED Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanıdır.

Üniversitede çeşitli düzeylerde mikroekonomi, genel denge, araştırma yöntemleri, matematiksel iktisat, tarım ve endüstri ekonomisi dersleri vermiştir. 1995-2008 yılları arasında Montpellier-Fransa’da Akdeniz Ülkeleri Tarım Araştırmaları Enstitüsü’nde her yıl misafir öğretim üyesi olarak modelleme modülüne tarım sektör modellemesi dersleriyle katkıda bulunmuştur. Dünya Bankası, UNDP, FAO ve Hazine Müsteşarlığı ve TÜSİAD’ın çeşitli projelerine danışmanlık hizmeti vermiştir.

Prof. Dr. Erol H. Çakmak 2002 yılından bu yana Avrupa Komisyonu’nun Çerçeve Araştırma Proje Programı kapsamında dört projede ortak olarak yer almıştır. Araştırmaları mikroekonomi temelli, tarım politikaları analizi, su politikası ve yönetimi, AB tarım politikaları, uluslararası tarım anlaşmaları, etkinlik, tarım sektör modelleri ve gelir dağılımı üzerine yoğunlaşmıştır. Son yıllarda, iklim değişikliğinin ekonomiye etkilerini incelemeye yönelik modelleme çalışmalarına ağırlık vermektedir.