feass

35th National Operations Research and Industrial Engineering Congress (ORIE 2015)

Öncü Hazır presented the papers entitled “ Ranking Project Schedules using the Robustness Criterion and Statistical Analysis”  and “Assembly Line Balancing under Uncertainty and Robust Optimization” at 35th National Operations Research and Industrial Engineering Congress (ORIE 2015) held in Middle East Technical University between September 9-11, 2015.

Eng

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi,

Doç. Dr. Öncü Hazır 9-11 Eylül 2015 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresinde,  “Proje Çizelgelerinin Gürbüzlük Kriteri Kullanılarak Sıralanması ve İstatistiksel Analizi “  ve “Belirsizlik Altında Montaj Hattı Dengeleme Ve Gürbüz Optimizasyon Uygulaması” adlı bildirileri sunmuştur.

Tr

Sayfalar

feass beslemesine abone olun.