Figen Çok

Lisans derecesini 1984 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlamış ve 1987 yılında Araştırma Görevlisi olarak bu fakültenin akademik kadrosuna katılmıştır. 1993 yılında doktora derecesini almış ve aynı yıl yardımcı doçentliğe atanmıştır. 1994-1995 akademik yılında ABD Oregon State University Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Bölümünde Dr. Liz Gray’ın evsahipliğinde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmış ve “Üniversite öğrencilerinin cinsel davranışları ve HIV/AIDS” konulu uluslararası araştırmanın Türkiye ayağını yürütmüştür. 1997 yılında “Eğitim Psikolojisi” alanında doçent ünvanı ve 2003 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde profesörlük unvanı almıştır. Eğitim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm Başkanlığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli görevler yürüttüğü Ankara Üniversitesi’nden 2010 yılında emekli olmuş ve Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmaya başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Bilimleri bölüm başkanı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma programı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Figen Çok’un ergenlikte psikososyal gelişim, cinsel gelişim ve eğitim, yetişkinliğe geçiş, gençlik ve katılım gibi çeşitli konularda proje ve yayın etkinlikleri bulunmaktadır. Araştırma konuları arasında ergenlikte psikososyal gelişim, benlik kurgusu, kendini gizleme, ergenlikte risk alma, ergenlikte stresle başa çıkma, romantik ilişkiler, beliren yetişkinlik, kimlik gelişimi, HIV/AIDS ve ergenler, cinsellik eğitimi, beden imgesi, ergenler ve medya, gençlik ve katılım gibi konular sayılabilir. Yayın etkinlikleri arasında Türkçe ve İngilizce makalelerin yanı sıra Türkçe kitap ve ergenlik konusundaki ders kitabının Türkçeye çevirisi de yer almaktadır ve bu eser 2009 yılında TÜBA nın ders kitapları ödülüne layık bulunmuştur. Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve programı, TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi BAP, AB Yaşam Boyu ve Öğrenme ve Gençlik programlarından LDV ve IP gibi çeşitli tabanlarda çoğu yürütücü olduğu çeşitli projelerde görev yapmıştır. MEB tarafından yürütülen ERDEP (Ergenlik döneminde değişim) projesinde, İKGV ve YÖK ile yürütülen “Ergenlerin sağlık bilincini geliştirme projesi”nde de çalışmıştır.

Çeşitli akademik kuruluşlara üyelikleri bulunan ve çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantının bilimsel kurulunda görev almış olan Prof. Dr. Çok, Avrupa Ergenlik Araştırmaları Derneği’nin (EARA) 2014-2016 dönemi başkanıdır. Prof. Dr. Çok evli ve iki çocuk annesidir.