Gökhan Savaş

Dr. Gökhan Savaş, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2005 yılında aldıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam etmiştir. Syracuse Üniversitesi Maxwell School of Citizenship and Public Affairs Sosyoloji Bölümü’nden 2008 yılında yüksek lisans ve 2013 yılında doktora derecelerini almıştır. “An Intersectional Analysis of the Female Postsecondary Advantage: Gender, Race and College Selectivity” başlıklı doktora tezi ile 2012 yılında Amerikan Bilim Vakfı’nın 20 bin dolarlık araştırma desteğini kazanmıştır. Aynı sene, Syracuse Üniversitesi genelinde yılın en başarılı öğretim görevlisi seçilmiştir. Bu üniversitede 2010-2013 yılları arasında okutmanlık yaptıktan sonra, 2013 yılında New York Eyalet Üniversitesi Cortland’da misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2013-2014 akademik yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Iowa eyaletinde bulunan ve 1861 yılından bu yana faaliyet gösteren Luther College üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tam zamanlı Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. Dr. Savaş, halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Saha Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak çalışmaktadır.

Başta Review of Higher Education ve British Journal of Sociology of Education olmak üzere birçok ulaslararası hakemli dergide makaleleri yayınlanmıştır. Genel araştırma alanları içerisinde, eğitim sosyolojisi, toplumsal eşitsizlikler ve tabakalaşma, sosyal bilimlerde istatistiksel yöntemler, ve göç konuları yer almaktadır. Son 5 yıl içerisinde, Sosyolojiye Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Araştırma Yöntemleri, Aile Sosyolojisi, ve Sosyal Bilimlerde İstatistik dersleri vermiştir. Mesleki alanda, American Sociological Association, Society for the Study of Social Problems, Midwest Sociological Association, Eastern Sociological Association, American Educational Research Association üyelikleri bulunmakta ve birçok uluslararası dergide hakemlik yapmaktadır.

Dr. Savaş şu anda, AB fonlu “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Projesi”nde eğitim ve toplumsal cinsiyet uzmanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sektör analizi projesinde proje yöneticisi olarak çalışmaktadır.