Öğretim Programı

Yarıyıl 1
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
BIO 101
Yaşam Bilimleri
2
2
0
3
5
TUR 101
Türkçe I
2
0
0
2
2
HIST 101
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
2
0
0
2
2
ENG 101
Akademik İngilizce Becerileri
2
2
0
3
5
CMPE 101
Bilgi Teknolojilerine Giriş
2
0
2
3
5
EDU 101
Eğitime Giriş
2
2
0
3
6
MATH 103
Eğitim Bölümleri İçin Matematik
3
0
0
3
5
Yarıyıl 2
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
EDU 102
Öğretim İlke ve Yöntemleri
2
2
0
3
6
PHYS 104
Doğa Bilimlerine Giriş
2
2
0
3
5
ENG 102
Akademik Yazma
2
2
0
3
5
HIST 102
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
2
0
0
2
2
TUR 102
Türkçe II
2
0
0
2
2
PHIL 104
Felsefe ve Etik
3
0
0
3
5
PSY 104
Psikoloji
3
0
0
3
5
Yarıyıl 3
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ART 100
Görsel Sanatlar ve Estetik
2
2
0
3
5
EDU 201
Okul, Aile ve Toplum
1
2
0
2
4
GPC 201
Yaşam Boyu Gelişim
2
2
0
3
5
MATH 233
Sosyal Bilimlerde İstatistik
2
2
0
3
5
LIT 100
Dünya Edebiyatı
3
0
0
3
5
EDU 200
Okullarda Gözlem
1
4
0
3
6
Yarıyıl 4
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
GPC 212
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
2
2
0
3
6
GPC 206
Sosyal Psikoloji
3
0
0
3
5
GPC 204
Öğrenme Psikolojisi
2
2
0
3
6
GPC 202
Kişilik Kuramları
3
0
0
3
5
EDU 202
Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri
2
0
0
2
3
GPC 214
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
2
0
0
2
5
Yarıyıl 5
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
EDU 301
Rehberlikte Program Geliştirme
2
2
0
3
5
GPC 301
Davranış Bozuklukları
3
0
0
3
5
GPC 303
Ölçme ve Değerlendirme
2
2
0
3
5
GPC 311
Mesleki Rehberlik ve Danışma
2
2
0
3
5
GPC 321
Psikolojik Danışma Kuramları
3
0
0
3
5
SF
Ek Dal
3
0
0
3
5
Yarıyıl 6
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
GPC 382
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması
1
4
0
3
7
GPC 332
Grupla Psikolojik Danışma
2
2
0
3
5
GPC 342
Psikolojik Değerlendirme Yöntemleri
2
2
0
3
5
GPC 322
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
2
2
0
3
5
EDU 302
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
2
0
0
2
3
SF
Ek Dal
3
0
0
3
5
Yarıyıl 7
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
TEDU 400
Öğrenci Gelişimi Semineri
0
0
0
0
1
EDU 401
Topluma Hizmet Uygulamaları
1
2
0
2
3
GPC 411
Meslek Etiği ve Yasal Konular
2
0
0
2
3
GPC 421
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma
2
2
0
3
5
GPC 471
Araştırma Projesi
1
4
0
3
7
GPC 481
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
1
4
0
3
7
SF
Ek Dal
3
0
0
3
5
Yarıyıl 8
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
EDU 404
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2
0
0
2
3
GPC 472
Bitirme Projesi
1
4
0
3
7
GPC 482
Rehberlik ve Psik. Danş. Alan Çalışması
1
4
0
3
7
GPC 484
Kurum Deneyimi
1
4
0
3
7
SF
Ek Dal
3
0
0
3
5

T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuar, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi