Gülece Şenel

Gülece Şenel 2003 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. Lisans derecesini 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden aldı. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü alanındaki yüksek lisansını “Barış Çoğaltıcıları Olarak Gençler: Almanya ve Türkiye Örnekleri” başlıklı tezini sunarak Ağustos 2009’da Sabancı Üniversitesi’nde tamamladı. 2010- 2011 akademik yılında Ioannina Üniversitesi’nde Çağdaş Yunanca dersleri aldı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora yapmaktadır.

Şenel kariyerine gençlik çalışanı olarak başladı. 2005- 2009 yılları arasında AEGEE (Avrupa Öğrencileri Forumu)’de proje koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini üstlendi. Yüksek lisans eğitimi boyunca (2007- 2009), Sabancı Üniversitesi’nde asistan olarak çalıştı. 2009’un sonlarından 2012’ye kadar T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü çeşitli projelerde serbest çevirmenlik yaptı. 2011’de, Avrupa Konseyi’nin yayınladığı “Gençlik Bilgilendirmesi Başlangıç Seti”ni Türkçe’ye çevirdi. 2012 yılının başında bir süre Vaşhington’daki Search for Common Ground adlı STK’da misafir araştırmacı olarak bulundu. ABD dönüşü ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde çalışmaya başladı. TED Üniversitesi bünyesine katılmadan önce Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nde Operasyon Asistanı’ydı.

Avrupa Komisyonu, büyükelçilikler ve kamu kurumları tarafından finanse edilen ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yöneten Şenel, ayrıca, Avrupa Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Üniversitesi gibi saygın kurumların Proje Döngüsü Yönetimi, Liderlik, Halkla İlişkiler, Fon Sağlama, Finansal Yönetim, Aktif Vatandaşlık ve Yaygın Eğitim gibi konularda düzenlediği birçok eğitime katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme ile Gençlik gibi Avrupa Komisyonu’nun gençlikle ilgili programları, gençlik politikaları ve genç hareketliliği başta olmak üzere Avrupa’daki gençlik çalışmaları hakkında geniş bilgiye ve deneyime sahiptir. Şenel, Kasım 2013’ten bu yana TED Üniversitesi’nde Uluslararası Programlar Ofisi Yöneticisi’dir.