Hamid Ahmadlouei

 

Hamid Ahmadlouei, lisans derecesini 2010 yılında İran Azad Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği alanında bölüm birinciliği ile tamamladı.  Yüksek Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 2014 yılında aldı. Aynı bölümde doktora eğitimine 2015 yılında başladı ve halen devam etmektedir. Lisans üstü çalışmaları sırasında 2012-2014 yıllarında TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) destekli SOBAG-111K030, “Türkçe Haber Benzerliklerinin Belirlenmesinde Varlık İsimlerinin Hikaye Bağlantı Algılama Görevinin Başarımına Etkisi” başlıklı projesinde araştırmacı olarak görev yaptı. 2014 ve 2016 yılları arasında AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından desteklenen AFADSİM (UDAP-G-14-09), "teknolojik afetler için işletmelerin ve halkın dayanıklılığına bağlı etmen tabanlı simülasyon modelinin geliştirilmesi ve en kötü durum senaryolarında olası en yüksek sosyal ve ekonomik kayıp tahmini" adlı projesinde görev aldı. Etmen Tabanlı Modelleme, Ses Tanıma Sistemleri ve Veri Madencilği alanlarında çalışmıştır. 2015 yılında TED Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne araştırma görevlisi olarak katılmıştır.