2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı BAP Destekleri Listesi

Proje kodu 12B201
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Yrd. Doç.Dr. Öncü Hazır (İİBF) (yürütücü), Doç. Dr. Klaus Werner Schmidt (araştırmacı, Çankaya Üniversitesi)
Proje Başlığı “Proje Çizelgeleme ve Kontrol Karar Destek Sistemi Tasarımı”
Süre 12 ay
Bitiş Ocak 2014
Bütçe Önerisi (TL) 2.750
Bütçe Kabulü (TL) 2.750
Seyahat 1500
Hizmet 1250
Sarf  
Mak-Tech  
Yazılım  
   
Proje kodu 12B202
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Prof. Dr. Aylin Özman (İİBF) (Yürütücü), Doç. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz (Araştırmacı)
Proje Başlığı “Türkiye’de Üniversite Mezunu Kadın İşsizler: Eşitsizlikler, Deneyimler, Kaygılar”
Süre 12 ay
Bitiş Ocak 2014
Bütçe Önerisi (TL) 3300
Bütçe Kabulü (TL) 3300
Seyahat  
Hizmet 1800
Sarf 1500
Mak-Tech  
Yazılım  
   
Proje kodu 12B301
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Doç. Dr. Özlem Özgün (MMF)(Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. Tolga İnan (araştırmacı), Yrd. Doç. Dr. Kağan Topallı (araştırmacı), Prof. Dr. Petek Aşkar (Danışman), Prof. Dr. Mustafa Kuzuoğlu (Danışman)
Proje Başlığı “Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Eğitimi İçin Görsel Uygulama Araçları”
Süre 12 ay
Bitiş Ocak 2014
Bütçe Önerisi (TL) 4904
Bütçe Kabulü (TL) 4904
Seyahat  
Hizmet  
Sarf  
Mak-Tech 4904
Yazılım  
   
Proje kodu 12B101
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Yrd. Doç.Dr. Aslı Bugay (EF) (yürütücü), Prof. Dr. Fidan Korkut Owen (Danışman- Emekli öğretim üyesi)
Proje Başlığı "İletişim becerilerinin teknoloji kullanımı ve pskolojik degişkenler açısından incelenmesi "
Süre 8 ay
Bitiş Eylül 2013
Bütçe Önerisi (TL) 4321
Bütçe Kabulü (TL) 4321
Seyahat  
Hizmet 4321
Sarf  
Mak-Tech  
Yazılım  
   
Proje kodu 12B102
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Yrd. Doç. Dr. Müge Çelik Örücü (EF)
Proje Başlığı "Sigara içen üniversite öğrencilerine yönelik bir müdahale: Motivasyonel Görüşme"
Süre 8 ay
Bitiş Eylül 2013
Bütçe Önerisi (TL) 8000
Bütçe Kabulü (TL) 8000
Seyahat 6880
Hizmet 1220
Sarf  
Mak-Tech  
Yazılım  
   
Proje kodu 12B103
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Doç. Dr. Mehmet Buldu (EF) (Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. Sühendan Er (Araştırmacı)
Proje Başlığı "60-72 ay çocukların okul hazır bulunuşlığu üzerine öğretmen, okul yöneticisi ve aile algıları ve deneyimleri"
Süre 12 ay
Bitiş Ocak 2014
Bütçe Önerisi (TL) 7297
Bütçe Kabulü (TL) 7297
Seyahat 2500
Hizmet 4000
Sarf 401
Mak-Tech 396
Yazılım  
   
Proje kodu 12B104
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Yrd. Doç.Dr. Şevket Benhür Oral (yürütücü), Yrd. Doç.Dr. Erhan Mengüşoğlu, Mutlu Ata Can, Umut Rodoplu
Proje Başlığı "TEDÜ Websitesi"
Süre 8 ay
Bitiş Eylül 2013
Bütçe Önerisi (TL) 20000
Bütçe Kabulü (TL) 20000
Seyahat  
Hizmet 17000
Sarf  
Mak-Tech  
Yazılım 3000

 

Proje kodu 12A101
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Doç.Dr. Murat Günel 
Proje Başlığı “Araştırma Sorgulama Tabanlı Yaklaşımlara Dayalı Uygulama Yapan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Ürettikleri Çözüm Stratejileri”
Süre 12 ay
Bitiş Kasım 2013
Bütçe (TL) 9000
Ürün  
   
Proje kodu 12A201
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Yrd.Doç.Dr. Belgin Ünal - (Yrd Doç Dr Benhür Oral)
Proje Başlığı “SAP Uygulamalarının Adaptasyon Süreçlerinin Üniversitenin Verimliliğine ve Marka Değerine Etkileri”
Süre 12 ay
Bitiş Kasım 2013
Bütçe (TL) 5000
Ürün  
   
Proje kodu 12A301
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Yrd.Doç.Dr. Burkay Genç-( Yrd.Doç.Dr. Tolga İnan,  Yrd.Doç.Dr. Kağan Topallı)  
Proje Başlığı “Visualization in a 3D LED Cube”
Süre 12 ay
Bitiş Kasım 2013
Bütçe (TL) 4250
Ürün  
   
Proje kodu 12A202
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Prof. Dr. Jülide Yıldırım Öcal – (Prof Dr Erol Çakmak,  Yrd.Doç.Dr. Mana Ece Tuna)
Proje Başlığı “Predicting Students’ Preparatory School Academic Performance in Higher Education”
Süre 12 ay
Bitiş Kasım 2013
Bütçe (TL) 7242
Ürün  
   
Proje kodu 12A302
Proje Yürütücüsü (ve proje ekibi) Yrd.Doç.Dr. Bilge İmamoğlu – ( Yrd.Doç.Dr. Başak Uçar,  Yrd.Doç.Dr. Derin Inan,  Yrd.Doç.Dr. Burkay Genç, ArGör Elif Sudan ) 
Proje Başlığı “Mimarlık Eğitiminde ve Mimari Araştırmalarda Görsel Malzeme Kullanımı, Arşiv Oluşturma ve Kullanma Yöntemlerinin Yapılandırılması”
Süre 10 ay
Bitiş Eylül 2013
Bütçe (TL) 4297
Ürün