Çocukların Bilim Festivali 12 Mart’ta Ankara’da

Tarih: 
Cumartesi, 12 Mart, 2016

Çocukları bilimsel düşünceye teşvik etmek ve onların bilime yönelik ilgilerinin artırılması amacıyla Ankara’da Ulusal Bilim Festivali düzenleniyor!

Avrupa Birliği Komisyonu'nca desteklenen ve İngiltere, İtalya, Slovakya, Türkiye, Bulgaristan, Fransa, Slovenya, Almanya, Yunanistan, İrlanda, Ürdün ve Gürcistan ortaklığında gerçekleştirilen Chain Reaction - Zincir Reaksiyon projesi kapsamında düzenlenen ''Ulusal Bilim Festivali'' etkinliğinin üçüncüsü ve sonuncusu Ankara'da TED Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Projenin Türkiye yürütücüsü TED Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat GÜNEL öğrencilerin aktif olarak katıldıkları araştırma sorgulama temelli süreçler sonunda elde ettikleri sonuçları ve ürünleri Ulusal Bilim Festivali’nde sunacaklarını belirtti.

Yıl boyunca üniversitelerden araştırmacılar ve öğretmenleri ile birlikte çalışan öğrenciler 50’ye yakın bilimsel proje geliştirdiler. Tamamı bilimsel yaklaşımla geliştirilen öğrenci projeleri bir önceki Festival’de olduğu gibi sergilenecek ve öğrenciler elde ettikleri edinimleri ve tecrübeleri bilimsel bir toplulukta paylaşma fırsatı bulacaklar. Festival süresince yapılacak değerlendirmeler sonucunda seçilecek olan bir öğrenci grubu, öğretmeni ile birlikte Bulgaristan’nın Plovdiv Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Uluslararası Bilim Festivali'nde ülkemizi temsil edecek.

Tarih: 12.03.2016
Saat: 09.30 - 16.30
Yer: TED Üniversitesi Kampüsü Kolej Ankara
Detaylı Bilgi İçin: Kutlu TANRIVERDİ
Tel: 0536 843 96 29
E-mail: kutlu.tanriverdi@tedu.edu.tr

FP7 ZİNCİR REAKSİYON PROJESİ VE ULUSAL BİLİM FESTİVALLERİ

Chain Reaction (Zincir Reaksiyon) FP7 Projesi Avrupa Birliği Komisyonu’nca desteklenen, Haziran 2013'te başlayan ve üç yıl boyunca sürdürülecek olan bir projedir. Proje 12 ülkenin ortak katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu ülkeler şunlardır: İngiltere, İtalya, Slovakya, Türkiye, Bulgaristan, Fransa, Slovenya, Almanya, Yunanistan, İrlanda, Ürdün ve Gürcistan. Projenin temel amacı katılımcı ülkelerde araştırma-sorgulama temelli fen eğitiminin öğretmenlerin rutin pedagojisi olacak şekilde geliştirilmesidir. Öğretmenler profesyonel anlamda araştırma-sorgulama temelli fen öğretimine yönelik pedagojilerini proje kapsamında kullanılan ve test edilen proje kaynakları (materyalleri) ile geliştirebilirler. Öğretmenler bu proje kapsamında sınıf içi öğrenen odaklı araştırma-sorgulama temelli uygulama yapma fırsatına sahip olabileceklerdir. Sınıf içi öğretmen uygulamalarında öğrenciler eleştirel düşünme, mantıksal akıl yürütme ve bilim ile ilgili problemler çözme süreçlerine aktif olarak dâhil olabileceklerdir. Projenin öğrenciler açısından yaş grubu 14-16 arasındadır. Proje kapsamında yer alan öğrenciler öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirdikleri sınıf içi araştırmaya ve sorgulamaya dayalı süreçleri, bu süreçlerde oluşturdukları raporları veya ürünleri hem ulusal hem de uluslar arası festivallerde sunabileceklerdir. Projenin sürdürüldüğü her yıl bir ulusal bir de uluslar arası bilim festivali öğrencilerin ürünlerinin ve projelerinin sunulması için fırsat sunacaktır. Böylelikle öğrenciler sadece bilimsel kavram(a)larını geliştirmeyecek, bununla birlikte bilim, bilimsel süreçler ve bilimsel gelişme hakkındaki bilgilerini de artırabileceklerdir. Festivallerdeki bilim insanları öğrencilere rol-model olabilecek ve onları bilim alanında bir kariyer için teşvik edebileceklerdir. Chain Reaction Projesi hem öğretmenler hem de ilgili ülke adına projeyi yürüten fen eğitimcileri açısından var olan müfredata araştırma-sorgulama temelli fen eğitiminin bütünleştirilmesi için fırsatlar ve alternatif perspektifler sunabilecektir. Bu projede öğretmenler araştırma-sorgulama temelli fen eğitimine yönelik bilgi, beceri ve perspektiflerini hem bireysel hem de diğer öğretmenlerinde katılım gösterdiği mesleki etkileşim ve öğrenme topluluğu kapsamında geliştirebileceklerdir.