Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Öktem Vardar görev süresinin dolması nedeniyle görevini Prof. Dr. Murat Tarımcılar’a devretti

Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Öktem Vardar’ın görev süresinin dolması nedeniyle bir veda etkinliği düzenlendi. Etkinlik, öğrencilerimizin hazırladığı Rektör'ümüzün gözünden bir günü canlandıran kısa film gösterimi ile başladı. Filmin ardından Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu, bir konuşma yaparak temsili devir teslim ritüelini gerçekleştirdi. Rektörlük cübbesini Prof. Dr. Murat Tarımcılar’a devreden Prof. Dr. Öktem Vardar, konuşmasında “Beraberce bir üniversite kurduk diye düşünüyorum. Burada bulunan herkes kurucu. Ben kurucu Rektörsem, sizler kurucu öğrencilersiniz, Selçuk Bey kurucu Mütevelli Heyet Başkanı. Hepinize aktif olarak bu sürece katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.” dedi. Rektörlük'ü devralan Prof. Dr. Murat Tarımcılar ise “Böylesine iyi bir sistem kurduğu ve bana devrettiği için değerli Öktem Hocamıza minnet duyuyorum. Lütfen elinizi üzerimizden eksik etmeyin.” dedi.

Prof. Dr. Öktem Vardar Mütevelli Heyet Üyesi olarak TED Üniversitesine hizmet etmeye devam edecek.