İdari Personel

Yazı İşleri Sorumlusu
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
Mali İşler Personeli
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Öğrenci İşleri Uzmanı
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
Personel
Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
Teknik Destek Uzmanı
Öğrenci Dekanlığı
Öğrenci Dekanı
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
Kat Servis Görevlisi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İdari Personel

Sayfalar