Projeler

Proje Sponsor Destek Üni. Payı TEDÜ Yazar Files Links
Proje Ekibi: (Yürütücü: Athanasios Mouratidis, Araştırmacılar: Melike Sayıl, Aliki Michou, Hayal Yavuz Güzel) Proje Başlığı: Farklı kaynaklar, farklı yörüngeler: Ergenin sınıf ve aile özelliklerinin bir işlevi olarak akademik başarının üç yıllık boylamsal bir araştırmayla incelenmesi (S0BAG- 114K815). Proje Dönemi: 2015-2018 TÜBİTAK-SOBAG 441.975.- TL Melike Sayıl PDF icon 114k815.pdf
Serhat Gul, Optimization of Healthcare Delivery Systems, Principal Investigator, July 2013 - July 2015, 85,000 TL The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) BİDEB 2232 Serhat Gül
Project Title: Visca – Virtualisation of Smast Cards; Project Type : International Collaborations - Partners from Korea, Spain and Turkey; Project Code: 9130068; Principal Investigator and the Team: Erhan Mengusoglu(TEDU), Sinem Altuncu(SMARTSOFT), Guven Kose(MANTIS), Birol Baysal(BNB), Cemal Gümüş(KUVEYT-TURK); Project Submission Date: July 2013; Project Approval Date: December 2013; Project Period: July 2013-December 2015; TUBİTAK - ITEA 4.8 Million euros
Project Title: Yapay sinir ağları kullanarak elektrik fiyatları tahmini; Project Code: 7131053; Principal Investigator and the Team: Erhan Mengusoglu (TEDU), Vedat Bektaş(DBE Software); Project Submission Date: October 2013; Project Approval Date: March 2014; Project Period: January 2014-July 2015; Tübitak 275000
Project Title: Dicoma – Disaster Control Management Sponsoring Agency: Tübitak - ITEA; Project Type (if applicable): International Collaboration - Partners from Spain, Finland and Israel; Project Code: 9110026; Principal Investigator and the Team: Erhan Mengusoglu(TEDU), Guven Kose(MANTIS), Serkan Gazel(NETCAD); Project Submission Date: October 2011; Project Approval Date: February 2011; Project Period: 1.1.2012-30.6.2014 TUBITAK-ITEA 7 Million euro
“Kapı Üretim Hatlarında Maliyet Tasarrufu Hedefli Üretim Planlama ve Çizelgeleme Optimizasyonu (Optimization of Production Planning and Scheduling Activities at the Door Manufacturing Lines for Cost Savings),” Principal Investigator, September 2011- May 2012, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı (Turkish Ministry of Science , Technology and Industry, SANTEZ project at OYAK-Renault) 72,600 TL Mehmet Rüştü Taner
“Cycle Time Optimization in the Press Shop at Renault, Bursa,” Investigator, May – September 2008, Renault Turkey, 83,780 YTL. Mehmet Rüştü Taner
“Coordination of pricing, and production planning and scheduling decisions in supply chain systems,” Investigator, July 2005 – December 2007 TÜBİTAK 98,640 YTL Mehmet Rüştü Taner
Hazır Ö., Schmidt K.W. " Development of a Framework for Decision Support in Industrial Projects Scheduling, Control and Software Support ", 15/10/2013-15/10/2015 TUBITAK SOBAG 1001 Program 161,264 TL Öncü Hazır
Proje Ekibi: Banu Yılmaz (Yürütücü), A. Tamer Aker (Araştırmacı),Ilgın Gökler-Danışman (Araştırmacı), Nuray Karancı (Araştırmacı) Proje Başlığı: Travmanın Dalga Etkisi: Yardım Çalışanlarına Yönelik Bir Koruyucu Ruh Sağlığı Ve Psikolojik Destek Programı Geliştirme Projesi (Proje No: 113K204) Proje Dönemi: 2014-2016 TUBİTAK . - Ilgın Gökler Danışman
Projects x X Erdem Yazgan Microsoft Office document icon projects-technical_reports-ted-web.doc
• 2013 TEDÜ- BAP Projesi, 12A303 kodlu ‘60-72 ay çocukların okul hazırbulunuşluğu üzerine öğretmen, okul yöneticisi ve aile algıları ve deneyimleri, (Proje yürütücüsü: Doç.Dr. Mehmet Buldu). TED University 7297 Sühendan Er
• 2014 TEDU-BAP 14A102 kodlu, “Lise öğrencilerinin kardeş ilişkilerinde ikili güven ve iletişim doyumunun incelenmesi” projesinde proje yürütücüsü(Proje Araştırmacıları; Aslı Bugay, Müge Çelik Örücü) TED University 10.877 TL Sühendan Er
Dr. Elif Karslı, Project Coordinator. Building Bridges in Education: Syrian Children and Families in Turkey’s School System 03. 2015 – 07.2015 U.S. Embassy in Ankara, Federal Assistance Award Grant Number: S-TU-150-15-GR-041 Elif Karslı
Elif Karslı, Research Assistant. Language-Rich Inquiry Science with English Language Learners through Biotechnology (LISELL and LISELL-B). (PI: Cory Buxton, Martha Allexsaht-Snider & Allen Cohen, CoPIs) National Science Foundation, Discovery Research K-12 Program. $2.6M Elif Karslı
Project Team: Ayça Tekin-Koru (Principal Investigator), Nergiz Dinçer (Researcher), “Service Trade in Turkey: A Firm Level Analysis”, May 2013- July 2014 TUBITAK 1001 57,347 TL Ayça TekinKoru
Project Team: Nergiz Dinçer (Principal Investigator), Seyit Mümin Cilasun (Atılım University); Sırma Şeker (Ministry of Development); Ayça Tekin-Koru; Petek Aşkar, “Adult Education: Determinants and Economic Impacts”, October 2014- January 2016 TUBITAK 1001 88,182 TL Ayça TekinKoru
Tuğba Uzer Yıldız (Yürütücü), Aylin İlden Koçkar (Araştırmacı), Lütfullah Beşiroğlu (Araştırmacı), Menekşe Sıla Yazar (Araştırmacı), Demet Özen Yalçın (Araştırmacı) Can Gürsoy (Bursiyer) Travmatik Olayların Yarattığı Değişimlerin, Travmatik Anının Entegrasyonuyla ve Travma Sonrası Bozukluklarla Olan İlişkileri Kasım 2015-Mayıs 2018 TÜBİTAK 396.846,5 TRY 107.000,00 Tuğba Uzer
BAP 15A101 Designing a Task-based Language Syllabus for Electrical and Electronics Engineering Students Project Team: Derya Bozdoğan & Buket Kasap Period: October 2015- June 2016 TED University 15000 TL Derya Bozdoğan
Grup Yetenek Testi Sonuçlarının Üstün Yeteneği Erken Yaşta Belirlemedeki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, 12 months TED University BAP Project 4740 TL Adile Gülşah Saranlı
Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Üç Tipli Zenginleştirme, 12 months TED University BAP Project 9431 TL Adile Gülşah Saranlı
Üstün Yeteneklilerin Öğretmen Eğitimi TED Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 15A104 Bütçe: 9850 TL (Proje Yürütücüsü) (2015 Eylül-2016 Eylül) TED University BAP Project 9850 TL Adile Gülşah Saranlı
Okul Çapında Zenginleştirme Modeline Dayalı Zenginleştirme Uygulamalarının İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi TUBITAK 3001 Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı, Proje No:115K814 Bütçe: 56.250 TL (Proje Yürütücüsü) (2016 Ocak-2018 Ocak) TUBITAK 56.250 TL 28.000 TL Adile Gülşah Saranlı
Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim ve Bilişim Ağı Projesi, MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü-(Proje Danışmanı) (2015 Mart- 2015 Mayıs) MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü - Adile Gülşah Saranlı
Okul öncesi öğrenme ortamlarında öğrenme ve öğretmeyi anlama, destekleme ve geliştirmede pedagojik dokümantasyonun etkililiği, TÜBİTAK 1001, Proje Asistanı TUBİTAK - Selda Aras
Filial Terapi Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi. Araştırmacı. TÜBİTAK Destekli Proje (2011) TÜBİTAK - Nur Serap Özer
Yürütücü; Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Öfke Kontrölü Çalışması, Doğuş Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Fonu Destekli,2011 Doğuş Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Fonu Destekli - Nur Serap Özer