Üniversiteye Girişte Sağlanan Burslar

Giriş Bursları1:

Tam Burs : Tam Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz ve kendilerine ücretsiz yurt imkanı sağlanır.
%75 Burs: %75 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 75’ i alınmaz.
%50 Burs: %50 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’ si alınmaz.
%25 Burs: %25 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25’ i alınmaz.

Uluslararası Bakalorya Bursu1:

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 32-37; veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 ek burs verilir.
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 38 ve yukarı; veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %50 ek burs verilir.
Uluslararası Bakalorya bursu ile burs oranı en fazla %100’e yükselebilir.

Sporcu Bursu Esasları: 

Sporcu Bursu TED Üniversitesi'nin burslu ve burssuz programlarına yerleşen öğrencilere, aşağıdaki ölçütleri sağlamaları halinde burs başvurusunu takip eden ilk yarıyıldan başlamak üzere TED Üniversitesinde kalan öğretimleri sürelerince verilir. Sporcu Bursu öğrencinin yerleştirildiği programda ödemekle yükümlü olduğu eğitim-öğretim ücretinin %50’sini aşamaz. Giriş Bursuna ek olarak birden fazla bursun koşullarını sağlayanlar, Uluslararası Bakalorya/ Bilim İnsanı ve ELS (Beginner) bursu hariç, en yüksek kapsamlı burstan faydalanırlar. Sporcu bursu dahil edilerek erişilecek bursluluk oranı “Tam Bursluluk” oranını aşamaz. 

Üniversitenin faaliyet gösterdiği veya desteklediği takım sporları yapan ya da Üniversitenin uygun bulduğu ferdi spor dallarında yarışan sporcular bursa aday olarak başvuru yapabilirler. Her akademik yıl için verilecek sporcu bursu sayısı ve bu bursların verileceği spor dalları okul yönetimi tarafından (Rektör önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile) ihtiyaca göre belirlenir. 

TED Üniversitesi Sporcu Bursu Değerlendirme Ölçütleri: 

Aday öğrencinin TEDÜ’ nün her yıl belirleyeceği spor dallarında A milli takım, genç milli takım veya kulüp düzeyinde A takım ve genç takımda [1] aktif olarak yer alması ve herhangi bir sakatlığının bulunmaması gerekmektedir [2]

Aday öğrencinin her seviyedeki milli ve kulüp müsabakalarının sonuçları, kişisel referanslarını bursa başvurusunda beyan etmelidir. Burs oranı, öğrencinin yukarıda belirtilen şartların ne kadarını karşıladığı; sporcunun öğrenci dekanı, spor koordinatörlerimiz ile yapacağı görüşme sonrası yapılacak değerlendirme ve rektörün onayı ile kesinleşir.  

Sporcu Bursu alan bir öğrencinin akademik başarı durumunun “sınamalı-yetersiz” olması halinde bursu başarı durumu bir üst başarı düzeyine çıkıncaya kadar bursu askıya alınır.

[1] Bölgesel lig takımları hariç.

[2] Bir akademik yarıyılı aşmayan, kısa süreli sakatlık durumları hariç.

Kardeş Bursu1:

İngilizce Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere ücretli lisans programlarında okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları ve başvurmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %10 indirim yapılır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat  edinilmiş olanlar yararlanır. 

Öğretim Sırasında Sağlanan Burslar

Başarı Bursu :

İngilizce Hazırlık sınıfından sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl için bağlı oldukları programda belirtilen normal ders yükünü alıp, akademik yıl not ortalaması sıralaması itibari ile okudukları programda ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan ve genel not ortalaması 3.0 (üç) ve 3.0’ün üstünde olan öğrencilere verilen burstur.Bursun süresi bir yıldır. Bu burs için her akademik yıl başında yeniden değerlendirme yapılır. Başarı Bursunu kazanan öğrencinin ilgili bölüm başkanının sorumluluğunda haftada 4 (dört) saat çalışması beklenir.

Sıralama Burs Oranı
BirinciÖğretim ücreti ödemez
İkinci Öğretim ücretinin %75'ini ödemez.
Üçüncü Öğretim ücretinin %50'sini ödemez.

 

İhtiyaç Bursu:

Yurt bursu, kitap bursu, yemek bursu veya TED Üniversitesi’ne kayıt yaptırdıktan sonra gelişen olağanüstü koşullar nedeniyle ödeme zorluğuna düşen öğrencilere verilen kısmi öğrenim ücreti bursu olup Mütevelli Heyet takdiri çerçevesinde TEDUV tarafından yıllık olarak verilir.

TEDÜ İhtiyaç Bursu hakkında ayrıntılı bilgi
TEDÜ İhtiyaç Bursu başvuru formu

Çalışma Bursu:

Öğrencinin başvurusu halinde kendisine çalışması karşılığı sağlanan burstur.  

TEDÜ Çalışma Bursu hakkında ayrıntılı bilgi
TEDÜ Çalışma Bursu başvuru formu 


1) Bursların Devam Koşulları ve Kapsamları

Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, ihtiyaç bursları dışında başarı durumu/genel not ortalaması bu bursların devamını etkilemez. Verilen burs, öğrenimine Ingilizce Dil Okulu’nda başlayan öğrenciler için 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 5 yıldır.  İki yılda hazırlık programını başarı ile bitiremeyenlerin burslarıkesilir. Bu şekilde bursları kesilenlerin hazırlık programını başarı ile tamamlayarak lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları tekrar bağlanır. Çift Anadal (ÇAP) yapan öğrenciler için burs süresi bir yıl artırılır.

Kayıtsız öğrenciler tekrar kayıt yaptırmaları durumunda daha önce kazandıkları burslardan yararlanamazlar.

Birden fazla bursun koşullarını sağlayanlar, en yüksek kapsamlı burstan faydalanırlar (Uluslararası Bakalorya bursu hariç).

Beginner olarak hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler bir yılda İngilizce eğitimlerini tamamlayıp fakültelerdeki programlarına geçerse, bursları %10 artar. %90 ve daha fazla burslu olanlara bu artış uygulanmaz.

Yaz okulu dersleri  burslu statüsüne bakılmaksızın tüm öğrenciler için ücretlidir.

Fazla ders alan tüm öğrenciler, burslu statüsüne bakılmaksızın, 20 kredinin üzerindeki ek ücreti öder. Burslar normal yük için ( 14-20 kredi bandı için) geçerlidir. Az ders alan burslu öğrenciler ilerideki yarıyıllarda bu ‘kredisini’ kullanarak ek ders alabilir.

ÇAP/YAP nedeniyle fazla ders alan öğrenciler burslu statüsüne bakılmaksızın 20 kredinin üzerindeki ders yükü için ek ücret öder; iki yarıyıl başarıyla ÇAP/YAP programlarına devam eden öğrencilere otomatik ek ücret bursu verilir; ödemiş olduğu ek ücret iade edilir ve programda kaldığı sürece ek ücret ödemez.

Giriş bursu ile kayıt yaptıran öğrenciler daha önce TED Üniversitesi burslarından yararlanmış iseler burslu geçirdikleri önceki süre, azami süreden düşülür.

Başarı bursunu kullanan öğrencinin giriş bursu otomatik uzar.

İzin alan öğrencinin burs süresini kullandığı kabul edilir: ancak mücbir sağlık nedenleriyle süreye sayılıp sayılmaması  durumuna ÜYK  karar verir.