Ders İçerikleri

ME 200
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
(0+0+4) 2 Kredi / 4 AKTS
Bilgisayar destekli teknik resmin ilkeleri. 3B katı modelleme, ölçülendirme, toleranslar. Kesit alma ve projeksiyonlar. Montaj resimleri ve parça resimlerinden montaj. Yüzey modelleme. Montaj resimleri için sökülmüş hali gösteren çizim, renk ve gölge oluşturma. Kinematik modellemeye ve animasyona giriş.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 211
Malzeme Bilimi
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Malzemeler ve özelikleri. Atomik bağlar ve özellikleri. Yapısal kusurlar. Atom hareketleri. Malzemenin elastik ve visko-elastik şekil değiştirmesi. Denge diyagramları. Metaller ve özelikleri. Malzeme özeliklerinin yapıdaki değişikliklerle farklılaştırılması. İleri malzemeler ve özelikleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 221
İmalat Süreçleri
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Metal parçaların üretimi için kullanılan imalat teknolojilerinin temelleri. Metaller için döküm, metal şekillendirme ve talaşlı imalat yöntemleri. Metal olmayan ve mikro-elektronik için imalat süreçleri. Ekonomik imalat için süreç tasarımı. İmalat için malzeme seçimi ve üretim otomasyonu.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 224
Tasarım ve Üretim
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Mekanik tasarımın temelleri: görsel düşünme, mühendislik çizimi ve makina anatomisi. Üretimin temelleri: süreçler, malzemeler ve ısıl- akışkan hususları. Tasarımın ve üretimin değişik fazlarında bilgisayar kullanımı. CAD (Bilgisayarla çizim) sistemlerinin ve temel atölye tekniklerinin tanıtılması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 241
Katı Mekaniğine Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Mekanik temel kavramları: vektör işlemleri, kuvvetler ve kuvvet çiftleri, serbest cisim çizenekleri, denge. Sürtünme. Dağıtılmış kuvvetler. Dik ve kesme kuvvetleri ve moment çizenekleri. Şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniği, genelleştirilmiş Hooke yasası. Mühendislik uygulamaları: eksenel yükler, dairesel çubuklarda bükülme, çubuklarda germe ve eğilme, birleşik zorlama.
Önkoşul: PHYS 101 VEYA PHYS 105
Eşkoşul: YOK
ME 242
Dinamik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Parçacık dinamiği: doğrusal ve eğrisel hareket: Newton yasaları, momentum ve açısal momentum yöntemleri. İş ve enerji. Katı cisim dinamiği: kinematik, Euler yasaları, açısal momentum. Katı cisimler için iş enerji yöntemleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 264
Termodinamik
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Termodinamik sistem ve özellikleri, termodinamik süreçler; iş ve ısı etkileşimi. Sistemler ve akış süreçleri için Birinci Yasa; İkinci Yasa ve entropi. Tersinmezlik ve kullanılabilirlik.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 301
Ölçme ve Ölçme Düzenekleri
(1+0+4) 3 Kredi / 5 AKTS
Ölçme, ölçme düzenekleri ve deney yapma yöntemleri ve ilkeleri. Temel algılayıcılar ve belli başlı mühendislik ölçümleri. Deney tasarımı, veri analizi, rapor yazma. Çeşitli önemli deneysel yöntemleri göstermeye yönelik deneyleri gerçekleştirmek ve raporunu yazmak, bu şekilde temel ölçme düzeneklerini tanımak.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 324
Makina Elemanları I
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Makina mühendisliğinde tasarıma ilkeleri. Yük analizi, malzemeler; eğilme ve kararlılık; gerilme analizi; gerilme yığılması; sünek ve kırılgan malzemelere ilişkin hasar kuramları; yorulma, darbe. Kamlar ve dört çubuk mekanizması gibi mekanizmaların temel kinematik analizi. Makina elemanlarının analizi ve tasarımı: bağlantılar, kaynak; yaylar, yataklar, dişliler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 336
Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Denetimi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Otomatik kontrol konusuna giriş. Dinamik sistemlerin modellenmesi. Laplace dönüşüm yöntemi ile cevap analizi. Transfer fonksiyonları ve blok çizenekleri. Geribeslemeli kontrol sistemleri. Tipik eyleyiciler ve algılayıcılar. Denetim kuralları. PID denetim sistemlerinin ayar yöntemleri. Köklerin yer eğrisi analizi. Frekans cevabı analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 345
Mukavemet
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Eğme, burulma, kesme ve eksenel yükün yarattığı birleşik gerilme. Mohr dairesi. Kiriş ve millerin mukavemete göre tasarımı. Statik belirsiz problemler. Enerji yöntemlerine giriş. Kolonların burkulması. Hasar çeşitleri: plastik şekil değiştirme, kırılma, yorulma, sünme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 353
Akışkanlar Mekaniği
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Akışkanlar mekaniğinin temel ilkeleri ve mühendislik problemlerine uygulanması. Akışkan statiği. Akış kavramı, kontrol hacmi analizi. Korunum denklemleri ve uygulamaları. Boyutsal analiz ve benzeşme. Ağdalı akış, basit laminar akış sistemleri, türbülans, kapalı ve açık kanallarda akış uygulamaları
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 362
Isı Transferi
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sistemlerde sürekli ve geçici, tek ve çok boyutlu ısı iletimi : sayısal yöntemler ve özel uygulamalar. İç ve dış, laminer ve türbülanslı zorlanmış taşınım, doğal taşınım ve yoğuşma. Işınım ile ısı transferi. Isı aktarıcıları ve ısı transferi sistemlerinin tasarımı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 399
Yaz Stajı I
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
Mekanik veya ısıl sistemlerin tasarımı, üretimi, bakımı ve yönetilmesinde çalışan bir kuruluşta en az 20 iş günü yaz stajı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 423
Makina Elemanları II
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Makina Elemanları I dersinin devamı. Düz, helisel, konik dişliler ve sonsuz vida gibi makina elemanlarının analizi ve tasarımı; miller ve onlara ilişkin kama, pim, kamalı mil, kaplin, debriyaj, fren ve volan; kayış, zincir ve tork dönüştürücüleri. Ayrıntı çizimleri, montaj çizimleri ve maliyet analizi ile tamamlanmış bir mekanik eleman ya da aygıt ile ilgili tasarım projesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 425
Mekanik Titreşimler
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Bir serbestlik dereceli doğrusal sistemlerin serbest ve zorlanmalı titreşimleri. Titreşim ölçümü. İki ve daha fazla serbestlik dereceli sistemler. Kritik hızlar. Kipsel analiz. Titreşim bastırma ve denetimi için tasarım. Titreşim ölçümü.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 435
Mekatronik
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mekatroniğe giriş. Mikrobilgisayar tabanlı denetim sistemleri. Arayüzler, algılayıcılar ve devindiriciler. Temel denetim elektroniği. Ayrık zaman sistemleri. Ayrık zaman denetimcileri tasarımı. Denetim amaçlı gerçek zamanda programlama. Tasarım örnekleri incelenmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 436
Modern Denetim Kuramı
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
IÇok girdili çok çıktılı sistemler konusuna giriş. Uzay-durum gösterim yöntemleri. Sürekli zaman sistemlerinin uzay-durum analizi. Modal analiz, özdeğerler, özvektörler. Uzay-durum modellerinin serbest ve zorlanmış çözümleri. Ayrık zaman sistemlerinin uzay-durum analizi. Denetlenebilirlik ve gözlemlenebilirlik. Durum değişkeni geri beslemesi ile kutup yerleştirme yöntemleri, Gözlemleyici tasarımı. En iyi denetime giriş.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 455
Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Turbomakinaların temelleri. Boyutsuz parametreler ve benzetim kuralları; turbomakinaların performans özellikleri. Aerodinamiğin esasları, kanat profil geometrisi, kanat profillerinin kaldırma ve direnç kuvveti özellikleri. Sıkıştırılabilir akışların temelleri, normal şok denklemleri, eğik şok ve genişleme dalgaları; süpersonik akış için sayısal yöntemler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 460
Enerji Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Enerji bilinci. Enerji tüketimi ve enerji üretim sistemlerinin analizi ve incelenmesi için mühendislik ekonomisi ve termodinamik. Enerji tesisleri, motorlar, yenilenebilir enerji kaynakları, mesken ısıtması, ticari enerji kullanımı. Radioaktivite, hava, su ve toprak kirlenmesi, çevre etkileri ve kamu yönetmelikleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 464
Uygulamalı Isıl Sistemler
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Özellik ilişkileri. Güç ve soğutma çevrimleri. Karışım ve çözeltilerin termodinamiği, hava su buharı karışımı uygulamaları; kimyasal tepkimeler, sıkıştırılabilir akımlar. Denge noktası kavramı ve enerji analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 492
Bitirme Projesi
(0+0+8) 4 Kredi / 12 AKTS
Akademik danişmanın yönetiminde bir makina mühendisliği sorununa ilişkin bir projenin tasarımı ve geliştirilmesi; sonuçların bir proje raporu ve sözlü sunum olarak sunulması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 499
Yaz Stajı II
(1+0+0) 1 Kredi / 2 AKTS
Mekanik veya ısıl sistemlerin tasarımı, üretimi, bakımı ve yönetilmesinde çalışan bir kuruluşta en az 20 iş günü yaz stajı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 531
Modelleme ve simulasyon
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ME 532
Kontrol Sistemleri
(3+0+0) 3 Kredi / 7.5 AKTS
Transfer fonksiyonları ve blok şemaları.Fiziksel sistem modelleme temelleri. Kontrol sistemleri temelleri. Hassasiyet analizi. Temel kontrol eylemleri ve kontrolcüler. Zaman tepkileri. Kararlılık. Durağan karşılık ve hatalar. Zamana bağlı karşılık. Frekans karşılık.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK