Melih Çalamak

Dr. Melih Çalamak İnşaat Mühendisliği lisans derecesini 2008 yılında Gazi Üniversitesi’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2010 ve 2014 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Yüksek lisans çalışmaları sırasında hidrolik mühendisliğindeki su darbesi problemleriyle ilgilenmiş, doktora sırasında ise dolgu barajlardaki sızma ve şev stabilitesi davranışları üzerine araştırmalar yürütmüştür. Eylül 2015’te TED Üniversitesi’ne katılmadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde ek öğretim görevlisi olarak ders vermiş, 2008-2014 yılları arasında yine aynı bölümün Su Kaynakları Laboratuvarı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. ODTÜ’deki çalışmaları sırasında çeşitli araştırma ve danışmanlık projelerinin içinde yer almış ve su kaynakları mühendisliği alanında birçok öğretim aktivitesinde bulmuştur.

Kendisinin güncel araştırma konuları hidrolik mühendisliğinde risk hesaplamaları ve güvenilirlik analizleri, belirsizlik esaslı sızma ve şev stabilitesi modellemesi, baraj tasarımı, emniyeti, işletilmesi ve cebri borularda su darbesi analizlerini kapsamaktadır.