Mirbek Turduev

Mirbek Turduev lisans derecesini Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi Kontrol Mühendisliği Bölümü’nden 2006 yılında almıştır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü’nden “Biyolojik tabanlı eniyileme yöntemleri kullanılarak çoklu robotlar ile bilinmeyen bir ortamın gerçek zamanlı kimyasal gaz yoğunluğu haritalanması” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini 2010 yılında almıştır. Aynı bölümde, doktora çalışmasını Nanofotonik Araştırma Grubunda devam etmiş ve “Fotonik Kristal Mühendisliği ile Işığın Kontrolü: Düşük Simetri, Derecelendirilmiş Kırılma İndisi ve Parite Zaman Simetrisi” başlıklı doktora teziyle 2015 yılında Doktor ünvanını almıştır.
Dr. Turduev tez çalışmasında iki ve üç boyutlu Fotonik Kristaller olarak bilinen periyodik yapılarla elekromanyetik dalganın (ışığın) etkileşimin zaman ve frekans düzleminde incelemesini yapmıştır. Özellikle fotonik kristallerin birim hücresindeki dönme ve ayna simetrisinin bozulması neticesinde eğilmiş öz-kolimasyon ve dalga boyuna göre ayırıcı gibi özellikleri barındıran opto-fotonik yapıların tasarımlarını geliştirmiştir. Bunun dışında derecelendirilmiş kırılma indisli fotonik yapılar tasarlayarak optik kuplör, odaklayıcı lens ve mod mertebesi değiştirici gibi fotonik entegre devre parçaları oluşturmuş ve analitik/numerik çözümlerini yapmıştır. Dr. Turduev tez çalışmasında iki boyutlu aksikon şeklindeki halka tipi fotonik yapısı kullanarak ışık dağılımına alternatif çözüm sunmuştur. Geleneksel fotonik dielektrik yapılarına ek olarak, kırılma indisi kazanç-kayıplı olacak şekilde modüle edilen Parite-Zaman simetrisine sahip iki boyutlu fotonik yapıları da ayrıca tezinin diğer bir bölümüdür. Sonuç olarak Dr. Turduev'in doktora eğitimi boyunca yaptığı bilimsel çalışmaları incelediğimizde saygın dergilerde yayımlanmış toplam 16 adet bilimsel makalesi bulunmaktadır ve uluslararası konferanslarda sunduğu 25’ten fazla bildirisi vardır.