Müge Maraşlı

Dr. Müge Maraşlı lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.), Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümünde 1990 yılında tamamladıktan sonra H.Ü. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilimdalından 1994 yılında yüksek lisans, yine aynı üniversite ve bölümden Doktora derecesini 2003 yılında almıştır. 1991-1996 yılları arasında devlete bağlı bir ilköğretim okulunda ve Altındağ Rehberlik Araştırma merkezinde çalıştıktan sonra, 1996 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğünde göreve başlamıştır. TED Ankara Koleji Vakfı okullarında farklı yıllarda ilkokul, ortaokul ve lise kısımlarında görev yapmıştır. Halen lise kısmında çalışmaktadır. 2003 yılında “Lise Öğretmenlerinin Bazı Özelliklerine ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerine Göre Tükenmişlik Düzeyleri” başlıklı doktora tezi Türk Eğitim Derneği’nin “2003 Eğitim Araştırmalarını Özendirme” Ödülüne layık görülmüştür. Uygulama alanında çalıştığı süre içerisinde; Motivasyon-Etkili Öğrenme ve Zaman Yönetimi, Kriz ve Krize Müdahale, İntihar ve Risk Değerlendirme, Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Okulda Travmatik Olaylar ve Müdahale, İyilik Hali-Yönlendirilmiş Hayal Tekniği, Zarar Verme Davranışı, Arabuluculuk, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Terapötik kartlar konulu eğitimlere katılmıştır. Çeşitli kongre ve sempozyumlarda; Madde Kullanımı ve Bağımlılığı, Özel Okullar Kapsamında Bir Rehberlik Servisi Modeli, Öğretmenler Tükenmişliği Nasıl Yaşar ve Başa Çıkabilir, Mesleki Rehberlik Hizmetleri vb. konularda sunumlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Gölbaşı ilçesi Rehber öğretenlerine yönelik olarak "Kriz Durumlarının Değerlendirilmesi: Önlemler ve Uygulamalar", "Madde Kullanımı-Bağımlılığı" ve "Kayıp ve Yas" konulu eğitim seminerlerini gerçekleştirmiştir. 2012-2015 yılları arasında TED Okulları PDR Hizmetleri Standardizasyonu Çalışmaları Komisyon Üyesi olarak görev yapmıştır. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesidir. Dr Müge Maraşlı, evli ve bir çocuk annesidir.