Öğrenme Yönetim Sistemleri

Öğrenme yönetim sistemleri eğitim sürecinin sınıf dışında da sürdürülebilmesine olanak sağlayan online platformlar olarak tanımlanabilir. Bu sistemler ile öğrenciler elektronik portfolyo oluşturma, kısa süreli sınavları yanıtlama, ödevleri istenilen bir zamanda ve mekanda yapma ve ders notlarını arşivleme fırsatına kavuşmuş olmaktadırlar. Ayrıca farklı sistemlerin sağladığı bazı özellikler yoluyla öğrenciler arkadaşlarıyla ve ders öğretmenleriyle istedikleri zaman ve oranda iletişim kurma imkanını da yakalamış olmaktadırlar. Eğitim kurumları bakımından düşünüldüğünde sınıf yönetim sistemleri kullanan kurumlara hesap verebilirlik ve şeffaflık ölçütlerini sağlamada yardımcı olmaktadır. Bu yönleriyle öğrenci merkezli öğretimin vazgeçilmez parçalarından biri olma yönünde sınıf yönetim sistemlerinin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.

Son yıllarda dünyada en yaygın kullanılan sınıf yönetim sistemi olan MOODLE, TED Üniversitesi tarafından da etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

MOODLE için ayrıntılı bilgiye TEDU CTL Öğrenme Kaynaklarından ulaşabilirsiniz: http://www.tedu.edu.tr/tr/moodle-modular-object-oriented-dynamic-learning-environment