Onur Özmen

Yrd.Doç.Dr. Onur Özmen lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'nde 2002 yılında tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında okul psikolojik danışmanı olarak çalışmaya başladı. Okul psikolojik danışmanı olarak çalışırken, aynı zamanda akademik çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'nde sürdürdü. ODTÜ PDR'den 2006 yılında yüksek lisans, 2014 yılında doktora derecelerini aldı. Doktora öğrenimi sırasında TÜBİTAK desteği ile doktora araştırma verilerini elde etmek ve çeşitli çalışmalar yürütmek için ABD'de Purdue Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu (2010-2011). Doktora tez araştırması Türk ve ABD'li yetişkin kadınların yakınlarının kaybı ardından yaşantılarını ve uyum süreçlerini ve bu süreçteki bireysel/kültürel unsurları ele almaktadır. 2013 yılında önce öğretim görevlisi, sonra yardımcı doçent olarak KKTC, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'nde çalışmaya başladı. Lisans düzeyinde bireyle psikolojik danışma uygulaması, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ilke ve teknikleri, grupla psikolojik danışma; doktora düzeyinde ileri grupla psikolojik danışma uygulaması gibi dersler verdi. İlgi alanları arasında kayıp, yas ve travma psikolojisi ve kültür, nitel veri analizi ve nitel araştırmalar yer almaktadır.