Özgür Uğraş Baran

Dr. Özgür Uğraş Baran, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden aldı. Lisansüstü derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde, Hidrolik Laboratuvarında araştırma görevlisi olarak tamamladı. Doktora çalışmalarını Brüksel’de bulunan Vrije Universiteit Brussels’de yürütürken aynı zamanda dünyada önde gelen Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yazılımlarını üreten Numeca International’da araştırmacı olarak çalıştı. Doktora Derecesini aldıktan sonra Türkiye’ye döndü ve savunma sanayiinde çalışmaya başladı. Bu dönemde HAVELSAN A.Ş. bünyesinde ilk türk helikopter simülatörü projesi olan HELSIM projesi başta olmak üzere çeşitli uçuş simülatörü projelerinde aratırmacı olarak yer aldı. TÜBİTAK/SAGE’de çeşitli mühimmat projelerinin aerodinamik tasarımlarında katkıda bulundu. Dr. Baran’ın başlıca akademik ilgi alanları Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) teknolojileri, Aerodinamik Tasarım Optimizasyonu ve Mühimmat/ Uçak Entegrasyonu Aerodinamiğidir.