Öğretim Programı

Yarıyıl 1
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ARCH 111
Mimari İletişim Teknikleri I
2
2
0
3
5
MATH 111
Bir Değişkenli Analize Giriş
3
2
0
4
7
ARCH 121
Mimarlığa Giriş
3
0
0
3
5
ENG 101
Akademik İngilizce Becerileri
2
2
0
3
5
ARCH 101
Tasarım Temelleri
2
8
0
6
9
Yarıyıl 2
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ARCH 102
Mimari Tasarıma Giriş
2
8
0
6
9
ARCH 112
Mimari İletişim Teknikleri II
1
2
0
2
4
MATH 112
Çok Değişkenli Analiz ve Lineer Cebir'e
3
2
0
4
7
ENG 102
Akademik Yazma
2
2
0
3
5
CMPE 101
Bilgi Teknolojilerine Giriş
2
0
2
3
5
Yarıyıl 3
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
TUR 101
Türkçe I
2
0
0
2
2
HIST 101
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
2
0
0
2
2
CRP 201
Planlama İşliği I
2
8
0
6
11
CRP 211
Tarih İçinde Kent
3
0
0
3
5
CRP 231
Kent Ekonomisi
3
0
0
3
5
SOC 103
Sosyolojiye Giriş
3
0
0
3
5
Yarıyıl 4
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
3
TUR 102
Türkçe II
2
0
0
2
2
HIST 102
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
2
0
0
2
2
CRP 202
Planlama İşliği II
2
8
0
6
11
CRP 212
Kentsel ve Bölgesel Coğrafya
2
0
0
2
5
Yarıyıl 5
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
CRP 301
Planlama İşliği III
2
8
0
6
11
CRP 351
Planlama Kuramı ve Teknikleri
3
0
0
3
5
CRP 399
Yaz Stajı I: Coğrafi Bilgi Sistemleri
0
0
0
0
2
SF
Ek Dal
3
0
0
3
5
Yarıyıl 6
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CRP 302
Planlama İşliği IV
2
8
0
6
11
CRP-DEPT
Departmental Elective
3
0
0
3
5
CRP 322
Kentsel Dolaşım ve Ulaşım Planlaması
2
1
0
2
5
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5
SF
Ek Dal
3
0
0
3
5
Yarıyıl 7
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
TEDU 400
Öğrenci Gelişimi Semineri
0
0
0
0
1
CRP 499
Yaz Stajı II: Tasarım Ofisi
0
0
0
0
2
CRP 401
Planlama İşliği V
2
8
0
6
11
CRP-DEPT
Departmental Elective
3
0
0
3
5
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5
SF
Ek Dal
3
0
0
3
5
Yarıyıl 8
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
CRP 402
Planlama İşliği VI
2
8
0
6
11
CRP 412
Kentsel Morfoloji
2
1
0
2
5
CRP-DEPT
Departmental Elective
3
0
0
3
5
SF
Ek Dal
3
0
0
3
5
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5

T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuar, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi