Öğretim Programı

Program

Yarıyıl 1
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ECON 101
Ekonomi I
3
2
0
4
6
CMPE 101
Bilgi Teknolojilerine Giriş
2
0
2
3
5
TUR 101
Türkçe I
2
0
0
2
2
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
ENG 101
Akademik İngilizce Becerileri
2
2
0
3
5
MATH 111
Bir Değişkenli Analize Giriş
3
2
0
4
7
Yarıyıl 2
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
MATH 112
Çok Değişkenli Analiz ve Lineer Cebir'e
3
2
0
4
7
ECON 102
Ekonomi II
3
2
0
4
6
ENG 102
Akademik Yazma
2
2
0
3
5
TUR 102
Türkçe II
2
0
0
2
2
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
Yarıyıl 3
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
MATH 233
Sosyal Bilimlerde İstatistik
2
2
0
3
5
PSIR 213
Siyasal Kavramlar ve Süreçler
3
0
0
3
6
PSIR 291
Global Siyaset
3
0
0
3
6
PSIR 263
Hukukun Temel İlkeleri
3
0
0
3
6
HIST 101
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
2
0
0
2
2
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
Yarıyıl 4
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
PSIR 214
Siyasal Akımlar
3
0
0
3
6
PSIR 292
Uluslararası İlişkiler Kuramı
3
0
0
3
6
PSIR 266
Türk Anayasa Hukuku
3
0
0
3
6
HIST 102
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
2
0
0
2
2
ENG 204
İngilizce Mesleki İletişim Becerileri
3
0
0
3
5
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
Yarıyıl 5
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
PSIR 335
Modern Türkiye'nin Oluşumu
3
0
0
3
6
PSIR 367
Devletler Umumi Hukuku
3
0
0
3
6
PSIR 351
Siyasal Düşünce Tarihi I
3
0
0
3
6
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5
TEDU 400
Öğrenci Gelişimi Semineri
0
0
0
0
1
Yarıyıl 6
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
PSIR 336
Çağdaş Türkiye'de Siyaset
3
0
0
3
6
PSIR 374
Karşılaştırmalı Siyaset
3
0
0
3
6
PSIR 352
Siyasal Düşünce Tarihi II
3
0
0
3
6
PSIR 400
Yaz Stajı
1
0
0
1
3
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5
Yarıyıl 7
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
PSIR 401
Araştırma Yöntemleri
3
0
0
3
7
PSIR 439
Türk Dış Politikası
3
0
0
3
6
PSIR
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
PSIR
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
Yarıyıl 8
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
PSIR 402
Mezuniyet Projesi ve Seminer
3
0
0
3
8
PSIR
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
PSIR
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5

T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuar, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi