Öğretim Programı

Program

Yarıyıl 1
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
MATH 111
Bir Değişkenli Analize Giriş
3
2
0
4
7
ENG 101
Akademik İngilizce Becerileri
2
2
0
3
5
CMPE 101
Bilgi Teknolojilerine Giriş
2
0
2
3
5
TUR 101
Türkçe I
2
0
0
2
2
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
Yarıyıl 2
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
ENG 102
Akademik Yazma
2
2
0
3
5
PSY 102
Genel Psikoloji
3
0
0
3
6
TUR 102
Türkçe II
2
0
0
2
2
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
Yarıyıl 3
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
MATH 230
Olasılık Teorisine Giriş
3
0
0
3
6
PSY 203
Araştırma Yöntemleri
2
2
0
3
7
PSY 221
Yaşam Boyu Gelişim I
3
0
0
3
6
PSY 217
Deneysel Psikoloji
3
0
0
3
6
CC
Sci/Soc/Hum/Lit/Art
3
0
0
3
5
Yarıyıl 4
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
PSY
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
PSY 232
Sosyal Psikoloji
3
0
0
3
6
PSY 222
Yaşam Boyu Gelişim II
3
0
0
3
6
PSY 204
Araştırma Yöntemleri II
2
2
0
3
7
MATH 232
İstatistik'e Giriş
3
0
0
3
6
Yarıyıl 5
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
PSY 341
Kişilik Kuramları
3
0
0
3
6
PSY 331
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
3
0
0
3
6
HIST 101
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
2
0
0
2
2
PSY
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
TEDU 400
Öğrenci Gelişimi Semineri
0
0
0
0
1
Yarıyıl 6
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
HIST 102
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
2
0
0
2
2
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
FREE
Serbest Seçmeli
3
0
0
3
5
PSY
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
PSY 308
Psikolojide Test ve Ölçme
2
2
0
3
7
PSY 342
Psikopatoloji
3
0
0
3
6
Yarıyıl 7
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
PSY 460
Psikolojide Etik
2
2
0
3
7
PSY
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
PSY
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
PSY
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
Yarıyıl 8
Kod
Ders İsmi
T
P
L
K
AKTS
PSY 402
Mezuniyet Projesi ve Seminer
3
2
0
4
8
PSY
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
PSY
Bölüm Seçmeli Dersler
3
0
0
3
6
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5
ED
Ek Dal
3
0
0
3
5

T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuar, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi