Ders İçerikleri

ART 100
Görsel Sanatlar ve Estetik
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kültürel, insancıl ve estetik değerlerin aktaricisi olarak görsel sanatlar, resim yapmak, fotoğraf ve film, mimarlık ve üçüncü boyut, müzik, edebiyat, performans, popülar sanat ve gündelik estetik, klasik kaynaklar, güncel kaynaklar
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ART 104
Drama
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Eğitimde yaratıcı dramanın tanımı, gelişimi, özellikleri, yöntem ve amaç niteliği, bir sanat-estetik eğitimi olması, Türkiye'de eğitimde yaratıcı drama alanı, çağdaş yaratıcı bireyler yetiştirmedeki etkisi, psikodrama’ nın tanımı, yaratıcı dramaya özgü ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, yaratıcı dramanın bir yöntem olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılması.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ART 110
Sanata Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İnsanlık tarihine giriş; kültürün anlamı; Neolitik dönemden Roma’ya sanatta önemli dönüşümler; her dönemde sanatın evrilmesinde sosyal ve siyasi olayların etkisi; etkili ve uygun ifade yeteneğinin geliştirilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BIO 101
Yaşam Bilimleri
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Yaşamdaki hiyerarşik düzen, yaşayan organizmaların hücre yapısı, DNA- kalıtımsal bilgi, organizmaların etkileşimleri, çeşitlilik ve evrim, organizmanın fizyolojisi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi, solunum sistemi, endokrin sistemi, sinir sistemi, üreme sistemi ve insan gelişimi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
BIO 110
Modern Biyolojiye Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Yaşam molekülleri, hücre organizasyonu, kromozomlar ve hücre bölünmesi, genetik, moleküler genetik, DNA teknolojisi, genetik hastalıklar, evrim, hayvan gelişimi, biyoteknoloji.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ENG 101
Akademik İngilizce Becerileri
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Akademik okuma ve yazma becerileri; tematik ve bütünleşik yaklaşımla eleştirel okuma ve not tutma; değişik organizasyon yapıları kullanarak makaleler yazma ve okuma ve yazma aktiviteleri sonucunda konuyla ilgili sunumlar yapma; alıntı yapma teknikleri
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ENG 102
Akademik Yazma
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sürece dayalı bir yaklaşımla araştırma makalesi yazma; kütüphane ve internette araştırma yapma, tez oluşturma ve tezini destekleme; birebir öğretimle çalışmaları hakkında dönüt alma; yazılan akademik makale ile ilgili sunum yapma.
Önkoşul: ENG 101
Eşkoşul: YOK
ENG 111
İleri Akademik İngilizce Becerileri
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Kısa hikâye, dergi, gazete ve akademik metinler gibi özgün okuma parçalarının analizi; paragraf, kompozisyon ve yansıtıcı yazılar yazma;bilgi aktarımıyla ileri düzey eleştirel düşünme becerilerini geliştirme; problem çözme, çıkarım yapma;tanımlayıcı ve betimleyiciparagraflar ile anlatı paragraflarını inceleyip karşılaştırma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ENG 112
İleri Akademik Yazma
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Karşılaştırmalı ve karşıtsal, sınıflandırm, süreç çözümleme, sebep-sonuç ve tartışma gibi çeşitli türerde metinlerin üretilmesi, kütüphane ve Internet taraması, atıfta bulunma, açımlama, bibliyografya oluşturma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
ENG 204
İngilizce Mesleki İletişim Becerileri
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Profesyonel İngilizce kullanımını geliştirilmesi; farklı iletişim araçlarıyla iş hayatında bilgi ve görüş sunma; etkili iletişim için uygun cümle yapısı ve kelime hazinesi; ikna kabiliyeti ve problem çözme becerilerine odaklılık; dört dil becerisinin fonksiyonel entegrasyonu.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GER 101
Temel Almanca I
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Almanca dili konusunda önbilgisi olmayan öğrenciler için, okuma, yazma ve konuşmaya öncelikli bir giriş dersi. Bilinen günlük ifadelerin ve çok temel deyimlerin kullanımı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
GER 102
Elementary German II
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Basic knowledge of German grammar and structure; further studies on reading, writing and speaking. Asking and answering simple questions, interacting with others in a simple way.
Önkoşul: GER 101
Eşkoşul: YOK
HIST 101
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
(2+0+0) 2 Kredi / 2 AKTS
Kültürel, ideolojik ve tarih bağlamında Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk inkilaplarının özellikleri. (Bu ders Türkçe verilir).
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
HIST 102
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
(2+0+0) 2 Kredi / 2 AKTS
Modern Türkiye’nin entelektüel temellerinin incelenmesi. Cumhuriyet döneminde başlıca siyasi, ekonomik ve kültürel akımların analizi. Önemli bir güç olarak Türkiye’de ulus devlet ve milliyetçilik. (Bu ders Türkçe verilir).
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
HUM 101
Dünya Tarihi I
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İnsanların topluluklar halinde yaşamaya başladıkları dönemlerden Rönesans’a kadar olan zaman aralığında,insanlığın tarihsel evrilişi. Medeniyetlerin gelişimi ve dönüşümü, iktisadi sistemler, teknolojik icatlar, kültürel üretimler ve siyasal gelişmeler vasıtasıyla insanlık tarihi hususunda bilinçlenme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
HUM 102
Dünya Tarihi II
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Rönesans’dan Soğuk Savaş sonrası döneme kadar olan zaman aralığında, insanlığın tarihsel evrilişi. Ulus-devletin oluşumu, iktisadi sistemler, teknolojik icatlar, kültürel üretimler ve siyasal gelişmeler vasıtasıyla insanlık tarihi hususunda bilinçlenme.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
LIT 100
Dünya Edebiyatı
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Dünya edebiyatının önemli temsilcilerinin hayatlarının, eserlerinin incelenmesi, edebiyat akımları, dünya edebiyatının en çok bilinen yazarlarını ve onların yapıtlarını tanıtmak ve dünyanın diğer kültürlerini şekillendiren edebî metinlerin incelenmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
LIT 210
Eleştirel Düşünme ve Yazma
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Eleştirel düşünme, eleştirel okuma, yazma ve tartışma becerilerinin geliştrilmesi, karar vermede eleştirel düşünceden faydalanma. Edebiyat eserlerinden yararlanarak okuduklarını eleştirel olarak değerlendirme ve düşüncelerini yazarak ifade edebilme becerisi. (Bu ders Türkçe verilir).
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
MATH 101
Bir Değişkenli Analiz
(3+2+0) 4 Kredi / 7 AKTS
Limit Olgusu, Limit Theoremleri, Süreklilik, Dizilerin Limitleri, Üstel ve Logarithmik Fonksiyonlar. Türev, Türev Alma Kuralları, Zincir Kuralı,Ters Fonksiyonların Türevleri, Kapali Türev Alma, Sonsuz Küçüklükler, İlişkili Oranlar, Ortalama Değer Teoremi, Fonksiyonların Maksimum ve Minimumları, Grafik Çizme, L'Hospital'ın Kuralı, Türevin tersi. İntegral, İntegral Alma Kuralları, Kalkülüsün Temel Teoremi, İntegral Alma Teknikleri, Belirsiz İntegraller, Hacim, Ark Uzunluğu ve Yüzey Alanı. Sonsuz Seriler, Yakınsaklık Testleri, Kuvvet Serileri, Foksiyonların Kuvvet Serileri ile Gösterimi, Taylor Serileri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
MATH 102
Çok Değişkenli Analiz
(3+2+0) 4 Kredi / 7 AKTS
Düzlem ve Uzayda Vektörler, Nokta ve Vektör Çarpımları, Uzayda Doğru ve Düzlemler. Vektör Çıktılı Fonksiyonlar ve Vektör Çıktılı Fonksiyonlar'ın Türevleri, Limitleri ve Süreklilikleri, Tanjant Vektörleri ve Ark Uzunluğu, Kurvatür. Çok Değişkemli Foksiyonlar ve Çok Değişkenli Fonksiyonlar'ın Limitleri ve Süreklilikleri, Kısmi Türevler, Türevlenebilirlik ve Zincir Kuralı, Gradyant ve Yönsel Türevler, Tanjant Düzlemleri, Maximum-Minimum Problemleri, Lagrange Çarpanları. Çift Katlı Integraller, Katıların Hacimlerinin Hesaplanması, Açısal Koordinatlarda İntegral Alma, Üç Katlı İntegraller, Vektör Alanları, Çizgi İntegralleri, Korumalı Vektör Alanları ve Yoldan Bağımsızlık, Iraksaklık, Gradyan ve Kıvrılma, Green'in Teoremi, Yüzey İntegralleri, Stoke'un Teoremi, Iraksaklık Teoremi.
Önkoşul: MATH 101
Eşkoşul: YOK
MATH 103
Eğitim Bölümleri İçin Matematik
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Mantı k. Bağıntı lar ve Fonksiyonlar. Matrisler ve determinantlar. Ters matris, matris polinomları , Cayley-Hamilton teoremi. Lineer denklem sistemleri, parametrik çözümler. Sayma: içerme dışarma ilkeleri, Dirichlet çekmeceler ilkesi. Matematiksel tümevarı m, özyineli bağıntı lar. Permütasyonlar,kombinezonlar. Grafı kler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
MATH 104
Matematik II
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İki- ve üç-boyutta analitik geometri. Tek ve çok değişkenli fonksiyonlar: Limit, süreklilik ve türevleme. Zincir kuralı, kapalı türevleme. Diferansiyel analiz, optimizasyon, Lagrange çarpanları. Belirli integral. Belirsiz integral. Logaritmik ve üstel fonksiyonlar. İntegral teknikleri: Yerine koyma ile integralleme, kısmi integralleme, kısmi fonksiyonlarla integralleme.
Önkoşul: MATH 103
Eşkoşul: YOK
MATH 111
Bir Değişkenli Analize Giriş
(3+2+0) 4 Kredi / 7 AKTS
Fonksiyonlar ve Grafikleri, Fonksiyonların Birleşimleri, Trigonometri. Limit Olgusu, Limit Theoremleri, Süreklilik, Dizilerin Limitleri, Üstel ve Logarithmik Fonksiyonlar. Türev, Türev Alma Kuralları, Zincir Kuralı,Ters Fonksiyonların Türevleri, Kapali Türev Alma, Sonsuz Küçüklükler, İlişkili Oranlar, Ortalama Değer Teoremi, Fonksiyonların Maksimum ve Minimumları, Grafik Çizme, L'Hospital'ın Kuralı, Türevin tersi. İntegral, İntegral Alma Kuralları, Kalkülüsün Temel Teoremi, İntegral Alma Teknikleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
MATH 112
Çok Değişkenli Analiz ve Lineer Cebir'e Giriş
(3+2+0) 4 Kredi / 7 AKTS
Düzlem ve Uzayda Vektörler, Nokta ve Vektör Çarpımları, Uzayda Doğru ve Düzlemler. Çok Değişkenli Foksiyonlar ve Çok Değişkenli Fonksiyonlar'ın Limitleri ve Süreklilikleri, Kısmi Türevler, Türevlenebilirlik ve Zincir Kuralı, Gradyant ve Yönsel Türevler, Tanjant Düzlemleri, Maximum-Minimum Problemleri, Lagrange Çarpanları. Dikdörtgen ve Daha Genel Bölgelerde Çift Katlı Integraller. Katıların Hacimlerinin Hesaplanması, Açısal Koordinatlarda İntegral Alma, Üç Katlı İntegraller, Vektör Alanları, Çizgi İntegralleri, Korumalı Vektör Alanları ve Yoldan Bağımsızlık, Iraksaklık, Gradyan ve Kıvrılma, Green'in Teoremi, Yüzey İntegralleri, Stoke'un Teoremi, Iraksaklık Teoremi. Lineer Denklem Sistemleri, Satır İndirgeme, Lineer Sistemlerin Çözüm Kümeleri, Lineer Bağımsızlık. Lineer Haritalamalara Giriş, Bir Lineer Haritalamanın Matrisi, Matris İşlemleri, Bir Matrisin Tersi, Tersi olan Matrisleri Belirleme. R^n'in Alt Uzayları, Boyut ve Mertebe. Determinantlara Giriş, Determinantların Özellikleri, Cramer'ın Kuralı, Hacim ve Lineer Haritalamalar.
Önkoşul: MATH 101 VEYA MATH 111
Eşkoşul: YOK
MATH 203
Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Lineer denklem sistemleri. Matris cebri, vektör uzayı. ve determinantlar. Birinci derece denklemler. Lineer diferansiyel denklem çözümleri. Sınır değer problemleri. Laplas dönüşümleri. Lineer denklem sistemleri ve çözümleri. İkinci ve n.inci dereceden lineer denklemler.
Önkoşul: MATH 101 VEYA MATH 111
Eşkoşul: YOK
MATH 204
Vektör ve Kompleks Analiz
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Vektör Kalkülüs: Vektörler, vektör alanları. Vektör diferansiyel kalkülüs, gradyant, dönel, ıraksama. Vektör integral kalkülüs, çizgi, yüzey ve hacim integralleri, Stokes ve Iraksama teoremleri. Kompleks Kalkülüs: Kompleks cebir. Kompleks analitik fonksiyonlar. Kontur integralleme. Cauchy teoremi. Taylor ve Laurent serisi. Tekillik. Kalıntı kalkülüs. Fourier analizi, Laplace dönüşümü.
Önkoşul: MATH 101 VEYA MATH 111
Eşkoşul: YOK
MATH 210
Mühendislikte Sayısal Yöntemler
(1+0+3) 2 Kredi / 4 AKTS
Mühendislikte matematik problemlerinin sayısal çözümleme teknikleri. Mühendislik problemlerinin çözümünde bilgisayar programlama. Sayısal tekniklerle denklem kökü bulma. Sayısal lineer cebir. Sayısal tekniklerle türev ve integral hesaplama. Sıradan diferansiyel denklemlerin bilgisayarla çözüm teknikleri.
Önkoşul: MATH 101
Eşkoşul: MATH 203
MATH 230
Olasılık Teorisine Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Olasılık kavramı ve olasılığın temel teoremleri. Koşullu olasılık. Rassal değişkenler. Kesikli sürekli olasılık dağılımları. Beklenen değer. Momentler, moment üreten fonksiyonlar.
Önkoşul: MATH 101 VEYA MATH 111
Eşkoşul: YOK
MATH 232
İstatistik'e Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
İstatistik ile ilgili temel kavramlar. İstatistik tahmin. Hipotez testleri. Basit ve çoklu regresyon. Korelasyon analizi. İstatistiksel deney tasarımına giriş.
Önkoşul: MATH 230
Eşkoşul: YOK
MATH 233
Sosyal Bilimlerde İstatistik
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İstatistik ile ilgili temel kavramlar. Verilerin düzenlenmesi. Betimsel istatistik. Olasılık hesapları ve dağılımlar. İstatistik paket programlarında uygulamalar. Hipotez testleri, korelasyon, regresyon, anlamlılık testleri, varyans analizi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PHIL 104
Felsefe ve Etik
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Felsefenin temel kavramları, sorunları ve felsefeye değişik yaklaşımların ve belli başlı etik sistemlerinin incelenmesi; felsefenin gündelik hayat içindeki yeri ve önemi; felsefenin edebiyat, mitoloji, din, ve bilim gibi uğraşlardan farkı, felsefenin insana kazandırdığı derinlemesine yaklaşımın anlaşılması; felsefe tarihine kısa bakış
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PHYS 101
Genel Fizik I
(3+0+2) 4 Kredi / 6 AKTS
Standartlar ve birimler; vektörler ve koordinat sistemleri; kinematik, dinamik; iş ve enerji; parçacık sistemlerinin dinamiği; enerji ve momentum korunumu; çarpışmalar; dönme ve açısal momentum, salınımlar.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PHYS 101-O
Genel Fizik I
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PHYS 102
Genel Fizik II
(3+0+2) 4 Kredi / 6 AKTS
Yük ve madde; elektrik alan ve Gauss yasası; elektrik potansiyel; sığalar; doğru akım devreleri; manyetik alan; Ampere yasası; Faraday yasası; indükleme; maddenin manyetik özellikleri; Maxwell denklemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PHYS 102-O
Genel Fizik II
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Yük ve madde; elektrik alan ve Gauss yasası; elektrik potansiyel; sığalar; doğru akım devreleri; manyetik alan; Ampere yasası; Faraday yasası; indükleme; maddenin manyetik özellikleri; Maxwell denklemleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PHYS 104
Doğa Bilimlerine Giriş
(2+2+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Fizik ve kimya alanlarının temel ilke ve presipleri (ölçüm, hareket, Newton'un Hareket Yasaları, momentum, enerji, iş, güç, enerji, sıcaklık, termodinamik, dalga, ses, ışık, elektirik, madde, element, reaksiyonlar vb. kimyanın temel kavramları). Fizik ve kimyadaki temel kavramları ve presipleri günlük gözlem ve durumlarla ilişkilendirebilme. Kimya ve fizik kavramlarının labratuvar uygulamaları ile pekiştirilmesi.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PHYS 105
Fizik I
(3+0+2) 4 Kredi / 6 AKTS
Vektörler ve koordinat sistemleri; kinematik, dinamik; Newton’un hareket yasaları; Yük; elektrik alan; Gauss yasası; elektrik potansiyel; sığalar; doğru akım devreleri; Sıcaklık; Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası; Isısal genleşme; İdeal gaz yasası
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PHYS 106
Fizik II
(3+0+2) 4 Kredi / 6 AKTS
İş ve enerji; enerji ve momentum korunumu; çarpışmalar; Manyetik alan; Ampere yasası; Faraday yasası; indükleme; Isı; İç enerji; Özgül Isı; Termodinamiğin Birinci ve İkinci Yasaları; Entropi.
Önkoşul: PHYS 101 VEYA PHYS 105
Eşkoşul: YOK
PHYS 111
Fizik Laboratuvarı I
(0+0+2) 1 Kredi / 2 AKTS
İş ve enerji; parçacık sistemlerinin dinamiği; enerji ve momentum korunumu, çarpışma; dönme kinematiği ve dinamiği; dengedeki katı cisimler; salınımlar üzerine deneyler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
PHYS 112
Genel Fizik Laboratuvarı II
(0+0+2) 1 Kredi / 2 AKTS
Sığalar; doğru akım devreleri; magnetik alan; Ampere yasası; Faraday yasası; indükleme; maddenin manyetik özellikleri üzerine deneyler.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
SOC 103
Sosyolojiye Giriş
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
SPA 101
Temel İspanyolca I
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İspanyolca dili konusunda önbilgisi olmayan öğrenciler için, okuma, yazma ve konuşmaya öncelikli bir giriş dersi. Bilinen günlük ifadelerin ve çok temel deyimlerin kullanımı.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
SPA 102
Temel İspanyolca II
(3+0+0) 3 Kredi / 5 AKTS
İspanyolca’nın temel yapısı ve dil kuralları, okuma, yazma ve konuşma çalışmalarına yansıması. Basit sorular sorma ve yanıtlama, başkaları ile basit iletişim kurma.
Önkoşul: SPA 101
Eşkoşul: YOK
TEDU 399-1
Zorunlu Olmayan Mesleki Staj
(0+0+0) 0 Kredi / 5 AKTS
Diploma programlarına geçmiş 3. sınıf öğrencilerinin, diploma programlarıyla ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir işletme veya organizasyon bünyesinde en az 20 iş günü (Erasmus Staj Hareketliliği için en az 2 tam ay) mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TEDU 399-2
Zorunlu Olmayan Mesleki Staj
(0+0+0) 0 Kredi / 10 AKTS
Diploma programlarına geçmiş 3. sınıf öğrencilerinin, diploma programlarıyla ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir işletme veya organizasyon bünyesinde en az 20 iş günü (Erasmus Staj Hareketliliği için en az 2 tam ay) mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TEDU 399-3
Zorunlu Olmayan Mesleki Staj
(0+0+0) 0 Kredi / 15 AKTS
Diploma programlarına geçmiş 3. sınıf öğrencilerinin, diploma programlarıyla ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir işletme veya organizasyon bünyesinde en az 20 iş günü (Erasmus Staj Hareketliliği için en az 2 tam ay) mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TEDU 399-4
Zorunlu Olmayan Mesleki Staj
(0+0+0) 0 Kredi / 20 AKTS
Diploma programlarına geçmiş 3. sınıf öğrencilerinin, diploma programlarıyla ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir işletme veya organizasyon bünyesinde en az 20 iş günü (Erasmus Staj Hareketliliği için en az 2 tam ay) mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TEDU 399-5
Zorunlu Olmayan Mesleki Staj
(0+0+0) 0 Kredi / 25 AKTS
Diploma programlarına geçmiş 3. sınıf öğrencilerinin, diploma programlarıyla ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir işletme veya organizasyon bünyesinde en az 20 iş günü (Erasmus Staj Hareketliliği için en az 2 tam ay) mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TEDU 399-6
Zorunlu Olmayan Mesleki Staj
(0+0+0) 0 Kredi / 30 AKTS
Diploma programlarına geçmiş 3. sınıf öğrencilerinin, diploma programlarıyla ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir işletme veya organizasyon bünyesinde en az 20 iş günü (Erasmus Staj Hareketliliği için en az 2 tam ay) mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TEDU 400
Öğrenci Gelişimi Semineri
(0+0+0) 0 Kredi / 1 AKTS
Kişisel gelişime destek. Akademik, sosyal, kişisel, mesleki ve kişilerarası karar verme konusunda bilgi ve beceri gelişimi. Lisans eğitimi boyunca verilen Seminerlere katılım. Sanatsal ve kültürel birikim. Duyarlılık arttırma.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TEDU 499-1
Zorunlu Olmayan Mesleki Staj
(0+0+0) 0 Kredi / 5 AKTS
Diploma programlarına geçmiş 4. sınıf öğrencilerinin, diploma programlarıyla ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir işletme veya organizasyon bünyesinde en az 20 iş günü (Erasmus Staj Hareketliliği için en az 2 tam ay) mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TEDU 499-3
Zorunlu Olmayan Mesleki Staj
(0+0+0) 0 Kredi / 15 AKTS
Diploma programlarına geçmiş 4. sınıf öğrencilerinin, diploma programlarıyla ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir işletme veya organizasyon bünyesinde en az 20 iş günü (Erasmus Staj Hareketliliği için en az 2 tam ay) mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TEDU 499-4
Zorunlu Olmayan Mesleki Staj
(0+0+0) 0 Kredi / 20 AKTS
Diploma programlarına geçmiş 4. sınıf öğrencilerinin, diploma programlarıyla ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir işletme veya organizasyon bünyesinde en az 20 iş günü (Erasmus Staj Hareketliliği için en az 2 tam ay) mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TEDU 499-5
Zorunlu Olmayan Mesleki Staj
(0+0+0) 0 Kredi / 25 AKTS
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TEDU 499-6
Zorunlu Olmayan Mesleki Staj
(0+0+0) 0 Kredi / 30 AKTS
Diploma programlarına geçmiş 4. sınıf öğrencilerinin, diploma programlarıyla ilgili bir alanda faaliyet gösteren bir işletme veya organizasyon bünyesinde en az 20 iş günü (Erasmus Staj Hareketliliği için en az 2 tam ay) mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TUR 101
Türkçe I
(2+0+0) 2 Kredi / 2 AKTS
İletişimin tanımı; dilin tanımı, düşünce, kültür, toplum ve yazın ile ilişkisi; sözlü ve yazılı iletişim; örneklerle Türkçe’nin karekteristik özellikleri; anlatım türleri ve anlatım bozuklukları. (Bu ders Türkçe verilir).
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TUR 102
Türkçe II
(2+0+0) 2 Kredi / 2 AKTS
Dünya ve Türk Edebiyatı ustalarından seçilmiş metin örnekleri ile anlatımın özellikleri ve türleri; yazı ve iletişim türleri. (Bu ders Türkçe verilir).
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TUR 150
Yabancılar için Türkçe I
(3+0+0) 0 Kredi / 4 AKTS
Temel düzeyde dil bilgisi ve Türk kültürünü tanıtmaya yönelik sözcük dağarcığı kazandırılması; beş temel dil becerisini (dinleme, okuma, yazılı anlatım, karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım) geliştirici ve günlük hayata odaklı temel düzeyde Türkçe iletişim alıştırmaları. Sadece anadili Türkçe olmayan öğrencilere açıktır.
Önkoşul: YOK
Eşkoşul: YOK
TUR 160
Yabancılar için Türkçe II
(3+0+0) 0 Kredi / 4 AKTS
Türkçe dinleme, okuma, yazılı anlatım, karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi; Türkçe dil kuralları ve yapısına ilişkin bilgilerinin sınıf-içi tartışılarak artırılması. Sadece anadili Türkçe olmayan öğrencilere açıktır.
Önkoşul: TUR 150
Eşkoşul: YOK