Şebnem Yardımcı Geyikçi

Dr. Yardımcı-Geyikçi lisans derecesini 2006 yılında Uluslararası İlişkiler alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini ise Avrupa Çalışmaları alanında Maastricht Üniversitesi’nden aldı. Doktora çalışmalarını Essex Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü’nde 2013 yılında tamamlayan Yardımcı-Geyikçi, tezinde partiler, parti sistemleri ve demokratikleşme konularına odaklandı. Doktora sürecinde araştırma ve öğretim asistanı olarak çalışan Yardımcı-Geyikçi, doktorasını tamamladıktan sonra yarı zamanlı olarak Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde karşılaştırmalı siyaset ve uluslararası ilişkiler konularında dersler verdi. Birçok ulusal ve uluslararası konferansta tebliğ sunan Yardımcı-Geyikçi’nin yayınlanmış uluslararası makaleleri bulunmaktadır. Yeni demokrasilerde siyasal partiler, parti sistemleri ve temsiliyet konularında çalışmaktadır.