sap course 1434123968

Course Code & Number:

TUR 101

Course Title:

Turkish I

Level of Course:

BS

Credits:

(2+0+0) 2 TEDU Credits, 2 ECTS Credits

Catalog Description:

Explanation of communication; explanation of language and its relationship with thinking process, culture, society and literature; written and oral communication; illustration of main characteristics of the Turkish language, types of narration and its defects. (This course is conducted in Turkish).

Pre-requisites & Co-requisites:

Pre-requisites: NONE
Co-requisites: NONE
Grading: 

Midterm Exam - 40% 
Final - 60%

Year of Study: 
Freshman
Semester: 
Fall
Mode of Delivery: 
Face-to-face
Language of Instruction: 
Turkish
Course Type: 
Compulsary
Course Objective: 

Türkçe dersinin amacı, öğrencide dil bilincini oluşturmak, ilköğretim ve lise çağında öğrenmiş olduğu kuralları pekiştirerek uygulamasını sağlamak, ilerde anadilinde de bilim yapabilmesini sağlamak,mezun olduğu zaman bir mülakat sırasında kendini doğru ifade edebilmesini,doğru dilekçe yazabilmesini, doğru rapor hazırlayabilmesini, iyi bir sunum yapabilmesini sağlamak ve geleceğin kanaat önderini düzgün iletişim kurabilen, Atatürk Türkiye'sine yakışır bilinçli bir bilim insanı yetiştirmektir.

Learning Outcomes: 

Upon succesful completion of this course, a student will be able to
1. Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi,
2. Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi,
3. Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme,
4. Dilekçe, rapor, özel mektup ve iş mektupları, CV gibi resmi yazı kuralları

Student Workload:

Prepared By:

Şinasi Ellialtıoğlu

Revised By:

teduadmin