Course Code & Number:

PHYS 101-O

Course Title:

General Physics I

Level of Course:

BS

Credits:

(3+0+0) 3 TEDU Credits, 5 ECTS Credits

Catalog Description:

Standartlar ve birimler; vektörler ve koordinat sistemleri; kinematik, dinamik; iş ve enerji; parçacık sistemlerinin dinamiği; enerji ve momentum korunumu; çarpışmalar; dönme ve açısal momentum, salınımlar.

Pre-requisites & Co-requisites:

Pre-requisites: NONE
Co-requisites: NONE

Student Workload:

Prepared By:

Şinasi Ellialtıoğlu