Yayınlar

Bayhan, P. & Saranlı, A. G. (2010). Vygotsky’nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(3), 819-834.
Saranlı, A. G. Haktanır, G., Çalıkoğlu, D. & Erdem, P. (2011). Time Dependent Changes in the Opinions of First Grade Students Regarding Their Preschool and Primary School Teachers. International Journal of Educational Research. 3(6),71-91.
Saranlı, A. G. & Metin, N. (2012). Üstün Yetenekli Çocuklarda Gözlenen Sosyal-Duygusal Sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.45 (1), 139-163.
Gönen, M. & Saranlı, A. G. (2014). Evaluation of the Adequacy of Indoor and Outdoor Movement Spaces in Early Childhood Settings: Case of Capital City Ankara, Journal of Research in Education and Teaching, 3(3), 409-419.
Saranlı, A. G. & Metin, N. (2014). SENG Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri. Eğitim ve Bilim. 39(175), 1-13.
Hernandez Torrano, D. & Saranlı, A. G. (2015). A Cross-Cultural Perspective about the Implementation and Adaptation Process of the School Wide Enrichment Model: The Importance of Talent Development in a Global World, Gifted Education International, 31(3),