Ana içeriğe atla

Engelsiz TEDÜ

HAKKIMIZDA

Amaç

TEDU Engelli Öğrenciler Birimi’nin amacı, TEDU mensubu öğrenci ve çalışanların TEDU kampüsündeki eğitim süreçleri ve çalışma/yaşam ortamlarında herhangi bir fiziksel ve/veya psikolojik engelden kaynaklı olarak yaşayabilecekleri dezavantajları gönüllülük, gizlilik, erişilebilirlik, fırsat eşitliği ilkeleri bağlamında önlemeye ya da azaltmaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

Birim Sorumlusu:

Dr. Öğr. Üyesi Emrah KESER

Engelsiz TEDU Komisyonu Üyeleri

İLKELERİMİZ

Gizlilik: Engelsiz TEDU, destek almak üzere birime başvuran TEDU mensuplarına yönelik yaptığı çalışmaları gizlilik içinde yürütür. Bulundurulan kişisel bilgiler, bireylerin izni olmadan üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.

Gönüllülük: Engelsiz TEDU, ilgili TEDU mensuplarının birimin sunduğu kapsamda hizmet almaya yönelik gönüllülüğünü esas alır. Destek almaya yönelik talepte bulunmak, TEDU mensubu bireylerin kendi iradelerine dayalıdır. Gönüllü bireylerin desteklenmesinde birimin sorumluluğunun yanı sıra destek için başvuran kişilerin de kendileri için gerekli sorumlulukları üstlenmesi beklenir.  

Fırsat Eşitliği: Engelsiz TEDU, TEDU mensuplarının eğitim ve değerlendirme süreçleri ya da çalışma ortamları ile ilgili uyarlama ve düzenlemeleri, engel durumunun belgelendirilmesi önceliği ile, engel durumundan kaynaklı olası dezavantajları azaltmak üzere TEDU’daki ilgili kişi ve birimlerin desteği ile yapar. Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik gösterilen çabalar pozitif ayrımcılığı kapsamaz.

HİZMETLER

Akademik Uyarlama: Engel durumunu belgelendirmiş ve uyarlama desteği almak üzere birime başvuruda bulunmuş bir öğrencinin eğitim ve değerlendirme süreçlerinde gereksinim duyduğu düzenlemeleri gerçekleştirmeye yönelik bir hizmettir. Bu desteğin sağlanmasında öncelikle öğrencinin engel raporu değerlendirilir, öğrenci ile yapılan görüşme sonucunda dersler, derslikler ve sınavlar ile ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemeler netleştirilerek yazılı biçimde öğrenciye ve kayıtlı olduğu fakülteye ve bölüme bildirilir. Bu süreçte öğrencinin yanı sıra, devam ettiği fakültenin komisyon üyesinden de görüş alınabilir.

Kampüs Oryantasyonu: Talepte bulunan engelli öğrenciler için, birimin gönüllü öğrenci asistan(lar)ı aracılığıyla, engelli öğrencilerin eğitim süreçlerindeki ve kampüs yaşamındaki düzenlemeler hakkında dönem başlagıçlarından itibaren ilk üç hafta içinde bilgilendirme yapılır.

Kaynak Desteği: Birimimiz ile TEDU kütüphaleri arasındaki iş birliği çerçevesinde, TEDU kütüphanelerinde yer alan kitapların elektronik formları engelli öğrencinin talebi ve gereksinimleri doğrultusunda öğrenciye sağlanır. Kaynak desteğine ilişkin olarak diğer üniversitelerin engelli öğrenci birimlerindeki destek hizmetleri ile iş birliği fırsatları arar. 

Öğretim Üyesi ve Personel Danışmanlığı: Engelli öğrenciler için hazırlanan akademik uyarlamanın çerçevesi, eğitim ve öğrenme süreçlerinde yapılan uyarlamalar, talep edilmesi halinde ders sorumlusuna sunulmak üzere öğrencinin devam ettiği fakültedeki komisyon üyesine bildirilir. Ayrıca engelli öğrencinin akademik danışmanları ders kayıtlarında yapılabilecek uyarlama ve düzenlemeler konusunda birimden destek alabilirler. Bu konuda, gerekli düzenlemeleri yapabilmek için Engelsiz TEDU Komisyonu tarafından alınan komisyon kararlarına uyulmasına özen gösterilir.

Ulaşım: TEDU’de öğrenimine devam eden engelli öğrenciler, TEDU bünyesindeki iki yerleşke arasındaki güvenli yaya ulaşımı sağlayabilmek için gönüllü öğrenci asistanlarından kendilerine eşlik etmeleri için destek talebinde bulunabilirler.

Ses Kaydı: Görme engelli öğrenciler tarafından talep edildiğinde, öğrenci asistanlarından destek alınarak çeşitli ders materyallerinin sesli kaynağa dönüştürülmesi sağlanır.

İzleme ve Değerlendirme: Engelsiz TEDU Komisyonu, yapılan çalışmaları gözden geçirir ve ortaya çıkan yeniden düzenleme gereksinimlerinin karşılanması için önlemler alır. 

Bir TEDU çalışanı olarak, Engelsiz TEDU Birimi ile bağlantı kurmak ve birime başvuruda bulunmak için tıklayınız.

Engelsiz bir TEDU için fikirlerinizi paylaşmak, engelsiz bir kampüs yaşamına gönüllü çalışmalarla katkıda bulunmak için tıklayınız