Adile Gülşah Saranlı

Dr. Adile Gülşah Saranlı, 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü'nde 1999 yılında tamamlamıştır. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak görev yaptığı dönemde eş zamanlı olarak ODTÜ Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü'nde üstün yetenekli çocuklar ve aileleri üzerine gerçekleştirdiği doktora tez çalışması ile kazanmıştır. Akademik ve bilimsel çalışmalarını “üstün yetenekli çocukların eğitimi ve desteklenmesi, eğitimde farklı ve yenilikçi yöntemler, okul öncesi eğitiminde yaratıcı ve güncel teknikler ile okul öncesi çocuklarının psikolojisi” konuları üzerinde sürdürmektedir. Dr. Saranlı'nın bu çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları, kitap bölümleri, konferans bildirileri ile seminerleri bulunmaktadır. Akademik çalışmaları sırasında TUBİTAK'tan aldığı burs ve desteklerle yurtdışında üstün yetenekliler, eğitimde inovasyon, yeteneklerin ve yaratıcılığın keşfi ve geliştirilmesi vb. konu başlıklarını içeren pek çok eğitim ve konferansa katılmıştır. 

Dr. Saranlı, akademik çalışmalarının yanı sıra, okul öncesi dönem çocuklarının sosyal-duygusal ve zihinsel gelişimleri ile bu yaş dönemine özgü zeka, yetenek ile yaratıcılığı destekleyici ve geliştirici programlar hakkında aile ve öğretmenlere danışmanlık ve rehberlik etme tecrübesine sahiptir. Dr. Saranlı, TUBİTAK tarafından desteklenen yurtdışı doktora sonrası çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri, University of Connecticut'ta bulunan NEAG Üstün Yeteneklilerin Eğitimi ve Yetenek Gelişimi Merkezi'nde "ziyaretçi araştırmacı" unvanıyla okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki özel ve üstün yetenekli çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim programları geliştirilmesi, aile danışmanlığı ve üstün yeteneklilerin psikolojisi konularında tamamlamıştır.