Akademik Davranış

Derslere geciken, devamsızlık yapan, dersle ilgili proje, ödev vb. gibi sorumlukların takibinde gerekli özeni göstermeyen, dersi dinleme ve derse katılmadan çok telefon ya da başka konulara ilgi gösteren ve kopya çekme ve intihal eğilimi içinde olan öğrencilere, bölümümüz öğretim üyeleri öğrencilikleri ve  mezuniyetleri sonrasındaki eğitimlerinde ve iş yaşamlarında hiçbir şekilde referans olmamaya karar vermiştir.