Akhun, İ., Bülbül, S., Bircan, İ., Kavak, Y., & Senemoğlu, N. (2000). Kız çocuklarının mesleki eğitim ve istihdama yönelimleri. Ankara: T.C. Devlet Bakanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü/ Dünya Bankası.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.a.- Books, textbooks, scholarly monographs written by the faculty member
  • i. Published
  • without TEDU Affiliation
Akhun, İ., Bülbül, S., Bircan, İ., Kavak, Y., & Senemoğlu, N. (2000). Kız çocuklarının mesleki eğitim ve istihdama yönelimleri. Ankara: T.C. Devlet Bakanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü/ Dünya Bankası.
TEDU Authors: 
Yüksel Kavak