Atak, H., Çok, F. Syed, M. (2016) Tamamlanma İhtiyacı Ölçeği-Kısa Formu’nun Türk Kültürüne Uyarlanması Nöropsikiyatri Arsivi (baskıda). Indexed by SCI.

  • A.1.--- (Recent) Scholarly Publications
  • A.1.a.- Books, textbooks, scholarly monographs written by the faculty member
  • ii. Accepted
Atak, H., Çok, F. Syed, M. (2016) Tamamlanma İhtiyacı Ölçeği-Kısa Formu’nun Türk Kültürüne Uyarlanması Nöropsikiyatri Arsivi (baskıda). Indexed by SCI.