Aylin Çakıroğlu Çevik

Yrd. Doç. Dr. Aylin Çakıroğlu Çevik, lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümünde 2002 yılında tamamlamış ve aynı yıl ODTÜ Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. 2007 yılında tamamladığı yüksek lisans öğreniminin ardından başladığı doktora öğrenimine aynı kurumda devam etmiştir. 2011 yılında University of California, Los Angeles (UCLA)’ta misafir araştırmacı olarak bulunmuş ve 2015 yılında doktora derecesini almıştır.

2002-2015 yılları arasında ODTÜ Sosyoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. Aylin Çakıroğlu Çevik, yardımcı doçent olarak 2017 Şubattan itibaren TED Üniversitesinde çalışmaktadır.

Çalışma alanları arasında eğitim sosyolojisi, yüksek öğrenim, yaşam kalitesi, mutluluk, yaşlılık, metodoloji ve nicel araştırma yöntemleri, sosyal eşitsizlik ve toplumsal cinsiyet çalışmaları yer almaktadır.