Azize Elif Yabacı

A. Elif Yabacı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Aynı yıl, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Restorasyon alanında Yüksek Lisans eğitimine başladı ve ‘Yerel Yönetimlerin Korumadaki Rolü ve Korumaya Yaklaşımı: Hamamönü Örneği’ konulu tez çalışması ile 2012 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. 2012 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Kültürel Mirası Koruma alanındaki doktora çalışmalarına devam etmektedir 

Yüksek lisans eğitimi sırasında aynı zamanda çeşitli mimarlık, restorasyon ve planlama büroları ve inşaat şirketlerinde mimar olarak görev almıştır. Halen tarihi kent merkezlerindeki koruma çalışmaları, kültürel miras ve modern mirasın korunması ile modern üniversite kampüslerinin korunması alanlarındaki araştırmalarını sürdürmektedir. 

Şubat 2012 itibariyle TED Ünversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisidir.