2018 Yaz Dönemi Açılan Dersler

Öğrenci Sayısı
(>CC)
Başarılı Öğrenci Sayısı
(DD,DC)
Koşullu Başarılı Öğrenci Sayısı
(F,FX)
Başarısız Öğrenci Sayısı
(x/4.00)
Sınıf Ortalaması
Ders Kodu:
BA 304_01 - Corporate Finance, (3+0+0) 3 Kredi / 6 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
G003 / / Tu : 09:00 - 11:50 Th : 13:00 - 15:50
= 12
= 0= 0= 0= 0.0
Ders Kodu:
BA 401_01 - Research Methods, (3+0+0) 3 Kredi / 7 AKTS
Öğretim Kadrosu:
Sınıf/Çizelge:
G009 / Th : 13:00 - 15:50 Tu : 13:00 - 15:50
= 1
= 0= 0= 0= 0.0