Başak Uçar

Başak Uçar 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 2006 yılında “Mimari Tasarım Sürecinin Sayısal Tasarım Ortamında Bir Değerlendirmesi” başlıklı tez çalışmasıyla aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. 2006-2011 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Mayıs 2009-Kasım 2009 (TÜBİTAK Yurtdışı Araştırma Bursu ile) ve Kasım 2010-Subat 2011 tarihleri arasında Hollanda’da TU Delft Mimarlık Bölümün’de ziyaretçi araştırmacı olarak çalıştı ve “Mimarlıkta Çevresel Zeka_Etkileşimli Sistemlerin Deneyimlenmesi” başlıklı araştırmayı gerçekleştirdi. 2011 yılında Prof. Dr. Zeynep Mennan tarafından yönetilen “Yanıt Veren Sistemlerin Ontolojisi Üzerine Bir Araştırma: Cisimleşmenin ve İnsan-Makine Etkileşiminin Değerlendirmesi” başlıklı tez çalışmasıyla ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 

Başak Uçar, hesaplamalı tasarım araştırmasının mimari tasarım ve temsil süreçleri üzerine etkisi ile yanıt verir ortamların beden, insan-makine etkileşimi ve cisimleşme kavramına etkisi alanında araştırmalar yapmaktadır.